Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Godstrafik från Bastuträsk

Nu kör de första tågen från godsterminalen i Bastuträsk. Det är massaved som fraktas till Piteå tre gånger per vecka inledningsvis.

Nu kör de första tågen från godsterminalen i Bastuträsk. Det är massaved som fraktas till Piteå tre gånger per vecka inledningsvis. 

– Norsjö kommun, som är en relativt sett liten kommun, har verkligen gjort en storartad insats som har drivit igenom denna satsning. Det är ett stort steg framåt när de första tågen börjar trafikera terminalen som invigdes i höstas, säger regionråd Erik Bergkvist, som påpekar att bland annat Region Västerbotten bidragit till genomförandet.

Den nya terminalen skapar möjligheter till miljömässigt bra och kostnadseffektiva transporter av ved och timmer för vidareförädling hos industrier i norra Sverige.

– Det betyder att ett stort antal lastbilar kommer bort från vägarna med bättre miljö och minskade olycksrisker som följd, poängterar Erik Bergkvist, på Region Västerbotten.

Bättre ekonomi

För skogsägarna och förädlingsindustrin blir det mer ekonomiskt lönsamt då upptagningsområdet ökar. Detta i sin tur leder till ökad ekonomisk aktivitet och bättre skatteunderlag i berörda kommuner.

– Det är en riktig vinn-vinn situation där alla tjänar på effektiviseringen av hanteringen som terminalen medför, fortsätter Erik Bergkvist.

Terminalbygget fortsätter

Under 2013 kommer de återstående delarna av terminalen att byggas. Det blir bl. a. större lastyta som ger möjlighet att ta emot fler typer av gods.

– Det är först efter något år som vi kommer att se den fulla effekten och betydelsen av Bastträskterminalen, avslutar Erik Bergkvist.

Skriv ut

6 februari, 2013 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström
  • Fakta

    Bastuträskterminalen drivs av Terminalen i Bastuträsk AB som ägs till lika delar av BW Skogsbilarna AB, Norsjöfrakt AB och Fabriken AB. Bolaget hyr godsterminalen som ägs  av Norsjö kommun.

    Terminalprojektet finansieras med pengar från Mål 2 Övre Norrland, Region Västerbotten, Trafikverket, Norsjö kommun, Holmen Skog AB, Norsjöfrakt AB, BW Skogsbilarna AB och Fabriken AB.

Kommentarer