Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Halvering av antalet avhopp från gymnasiet – på två år

Region Västerbotten satsar på färre avbrott i gymnasieskolan – en minskning från 20 till 10 procent på två år.

Region Västerbotten satsar på färre avbrott i gymnasieskolan – en minskning från 20 till 10 procent på två år.
– Vi måste våga använda nya lärostilar anpassade till elevernas egna behov. Projektet Plug in blir ett stöd för kommuner att hjälpa varandra för bättre resultat och färre avhopp, säger Hans Lindberg (S), ordförande i utbildningsutskottet för Region Västerbotten.
Region Västerbotten satsar på färre avbrott i gymnasieskolan – en minskning från 20 till 10 procent till läsåret 2014/2015. Sveriges Kommuner och Landsting samordnar satsningen som finansieras till hälften av EU-medel genom ESF*-rådet.
*Europeiska Socialfonden

– Vi måste våga utveckla nya lärostilar anpassade till elevernas egna behov. Ett exempel är att använda talsyntes, en teknik som läser upp skriven text och hjälper elever med läs och skrivsvårigheter. Projektet Plug in blir ett stöd för kommunerna att hjälpa varandra så att eleverna förbättrar sina resultat och att avhopp minimeras, säger Hans Lindberg (S), ordförande i utbildningsutskottet för Region Västerbotten.

Satsningar på unga i riskzonen för avhopp
Satsningen är riktad mot ungdomar som är 16 år eller äldre och som riskerar att hoppa av gymnasiet, eller som redan gjort ett avbrott från sina studier. I Västerbotten ska projektet satsa på tre områden för att öka andelen som fullföljer gymnasieutbildningen: Utveckla studie- och yrkesvägledningen, utveckla elevhälsan, samt utveckla coachning mot utbildning eller arbete.

Stora skillnader mellan landets kommuner
Satsningen på minskade avbrott från gymnasiet är ett av fem regionala projekt som samordnas av SKL och är ett EU-initiativ. EU har som mål i strategin för 2020 att minska andelen elever som lämnar gymnasiet i förtid, till 10 procent. I Sverige har i genomsnitt 24 procent av eleverna inte fullföljt sin 3-åriga gymnasieutbildning på fyra år. Men skillnaden är stor mellan landets kommuner och kan variera från 9 procent till nästan 50 procent som inte fullföljer gymnasiet på fyra år.

– Det är mycket ambitiösa mål som vi och fyra andra regionförbunden har satt upp. Med projektet får vi möjlighet att arbeta uthålligt med att få så många ungdomar som möjligt att gå ut gymnasiet inom rimlig tid, säger Hans Lindberg.

Fakta
Västerbottens del i projektet Plug in kallas ACcomplish och är ett intiativ av SKL. Fem ingående regioner ska utveckla metoder för att varaktigt arbeta med dessa frågor på lokal, regional och nationell nivå, så att strukturerna kan bestå efter att projekttiden är slut.
I januari 2012 var 137 000 unga arbetslösa, eller 24 procent i åldersgruppen 15-24 år. Bristande utbildning är en betydande förklaring till varför ungdomar har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden.
Projekten har finansiering från EU till och med 2014.
De fem deltagande regionerna arbetar i olika inriktningar med möjlighet till lärande och kunskapsutbyte.
Region Västerbotten: Studie- och Yrkesvägledning, elevhälsateam och introduktionsprogrammen
Göteborgsregionens Kommunalförbund (GR): Mentor/coachning av unga samt forskning
Region Jämtland: Flexibel undervisning och lärcentrum
Regionförbundet i Kalmar län: Samverkan mellan förvaltningar/validering/OCN
Östsam: Bättre uppföljning av elever i regionen, praktik genom Arbetsförmedlingen/lärlingsformer

För mer information:
Hans Lindberg, ordförande utbildningsdelegationen, Region Västerbotten, 070 589 01 66,hans.lindberg@umea.seDen här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen
Bertil Almgren, projektledare, GAS-projektet, Region Västerbotten, 070 65 88 304,bertil.almgren@regionvasterbotten.seDen här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen

Presskontakt:
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, 072 222 73 43,mariann.holmberg@regionvasterbotten.se

Skriv ut

27 mars, 2012 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer