Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Handlingskraft för stark nordlig region och ett starkt Europa

Politiker och tjänstemän från Norge, Sverige och Finland vill att ländernas regeringar visar handlingskraft för utveckling av den öst-västliga transportleden från Atlanten i väster och vidare till Ryssland och Baltikum i öster.

Politiker och tjänstemän från Norge, Sverige och Finland vill att ländernas regeringar visar handlingskraft för utveckling av den öst-västliga transportleden från Atlanten i väster och vidare till Ryssland och Baltikum i öster. På regional nivå görs nu stora satsningar på transport och logistiksystemen samtidigt som näringslivet planerar mångmiljard investeringar. Nu är det dags att även nationerna gör tillräckliga investeringar i väg och järnvägssystemet och gör ett krafttag för att stärka färjeförbindelsen över Kvarken.

Detta var det enhälliga budskapet från politiker och tjänstemän som samlats i Lycksele för att diskutera transporter i den öst-västliga korridoren.


Redan påbörjade investeringar:

Botniabanan, elektrifieringen av järnvägsförbindelsen Vasa-Seinäjoki, NLC Umeå, Vaasa Airport Logistic Center, NLC Lappland, vägförbättringar, hamnförbättringar, Umskalstunneln med mera.

Förra veckan kom beskedet från EU-kommissionen att E12 föreslås ingå i TEN-T Comprehensive Network den Botniska korridoren i TEN-T Core Network.

Politiker i Norge, Sverige och Finland har under många år arbetat för att tydliggöra betydelsen av våra nordliga transportvägar, så beskedet var både väntat och väldigt efterlängtat. Detta skapar nya möjligheter genom ett tydligt Europeiskt fokus på norra nordens utvecklingspotential. Vilket ger ny kraft att motivera insatser från regeringarna att utveckla Kvarkentrafiken.

Planering och utbyggnad av hamnar, omlastningscentraler och transportleder pågår i och mellan alla de tre länderna.

Exempel på viktiga funktioner för en öst-västlig transportled är ny storflygplats i Rana kommun, förlängning av en öst-västlig järnväg, en stärkt förbindelse över Kvarken mellan Umeå och Vasa och att på sikt få till en fast förbindelse över Kvarken.

Norge, Sverige och Finland är att räkna med som leverantör av råvaror och förädlade produkter till Europa och hela världen.

Vi vill se handlingskraft från de nordiska ländernas regeringar att ta tillvara möjligheten för att tillsammans bygga en konkurrenskraftigt och stark nordlig region i Europa.

Region Västerbotten, Sverige
Österbottens Förbund, Finland
Nordland Fylkeskommune, Norge

MittSkandia – Kvarkenrådet – Blå Vegen Norge – Blå Vägen Sverige – Blue Highway Finland – Västerbottens Handelskammare, Sverige – Företagarna Västerbotten, Sverige

Ewa May Karlsson (C), Regionstyrelsens vice ordförande, Region Västerbotten
Mobil: + 46 (0)70 663 64 94

Olav Jern, landskapsdirektör i Österbotten, ordförande i Kvarkenrådets kommunikationsgrupp, Kvarkenrådets styrelse.
Mobil: + 358 44 32 06 567

Arne Langset, Sekretariatsleder Indre Helgeland Regionråd
Mobil: +47 99 00 76 53

Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten,mariann.holmberg@regionvasterbotten.se, 072 222 73 43

Skriv ut

27 oktober, 2011 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer