Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Hemliga klubben i skolan

Vill du bli en kartdetektiv? Den frågan har Media Center i Västerbotten ställt till alla länets skolklasser i årskurs tre.

Vill du bli en kartdetektiv? Den frågan har Media Center i Västerbotten ställt till alla länets skolklasser i årskurs tre. Ett tjugotal klasser har nappat och ger sig nu i kast med uppdraget som kartdetektiver.
– Att vara detektiv tror vi lockar just den här åldersgruppen, och tanken är att de ska se på sin egen hemort med nya ögon, berättar Anna-Karin Åsander, Mediacenter, Region Västerbotten.

Hur går det till?
Varje klass får beskriva den egna hemorten utifrån olika områden för en annan klass någonstans i länet. Den beskrivning klassen gör är hemlig och visas endast för den andra klassen. Den ska inte innehålla så tydlig information att mottagarklassen genast kan lista ut vilken ort det handlar om. I det här läget känner man inte heller till vem den andra klassen är. Den andra klassen gör likadant och beskrivningarna delas genom hemliga bloggar som varje klass bygger upp med textmaterial och bilder.

Efter de beskrivningar som klasserna byter gör de sig en bild av den andra orten genom olika arbetsmetoder. När detta är klart får man se hur den andra klassen tror att sin ort ser ut och hur den är att bo i. På det här sättet får också varje klass en vänklass, som man kanske aldrig skulle ha träffat!

Vilka skolor som medverkar är hemligt men kommer att offentliggöras i slutet av året.
– Metoden att använda hemliga bloggar känns helt rätt idag, fortsätter Anna-Karin Åsander, MediaCenter, Region Västerbotten.

Avslöjandet
Det finns idéer om att presentera materialet som utställning på exempelvis lokala bibliotek. Några klasser i Umeå kommer också få möjlighet att jobba med Kulturverket i deras projekt som är kopplat till Kartdetektiverna.

Varför Kartdetektiverna?
Eleverna får på ett roligt sätt undersöka sin hemort och på ett spännande sätt skriva ner den hemliga informationen. Projektet är kopplat till kursplanen då man arbetar med digitala verktyg (i detta fallet blogg) och undersöker sin närmiljö på olika vis.

Det finns också möjlighet att komma i kontakt med en lärare till en klass som under hösten ska vara kartdetektiv. Men var den läraren jobbar är än så länge hemligt. Att namn och telefonnummer lämnas ut bygger helt och hållet på ett förtroende att ni på redaktionerna går med i den hemliga klubben. 

Lärare Tina Edin 070-50 80 222, hemnummer är 090-776810

Eleverna levandegör Västerbotten och det är deras kreativitet som är i fokus. Se projektets hemsida: http://kartdetektiverna.se/ 

Projektledare: Anna-Karin Åsander, Mediacenter Region Västerbotten
anna-karin.asander@regionvasterbotten.se 076-789 57 61 

Presskontakt: Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten
mariann.holmberg@regionvasterbotten.se 072-222 73 43  

Kartdetektiverna är ett samarbete mellan Mediacenter Region Västerbotten, Västerbottens Museum, Kulturverket och föreningen Scira.

Skriv ut

9 september, 2011 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer