Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Innovationer från Norr bidrar till Sveriges och Europas innovationsstrategier

Pernilla Abrahamsson har egen erfarenhet av produktutveckling inom vården och är nu dessutom projektledare för Innovationsslussen, Region Västerbotten.

Pernilla Abrahamsson har egen erfarenhet av produktutveckling inom vården och är nu dessutom projektledare för Innovationsslussen, Region Västerbotten. Pernilla berättar om sina erfarenheter vid dialogsamtalet.
Näringsdepartementet, Region Västerbotten och Länsstyrelsen i Norrbotten bjuder gemensamt in till dialog om innovationer.

– Vi vet att Sverige och även vår landsända har påverkat EUs syn på innovationer som en regional utvecklingsmotor och nu ska vi formulera det i ord, beskriver Harriet Classon (S), regionstyrelsens arbetsutskott Region Västerbotten och kommunstyrelsen Skellefteå.
På torsdag den 2 januari träffas 100 företrädare för organisationer i både Norrbotten och Västerbotten – inriktade på regional utveckling och innovationer.
Näringsdepartementet deltar för att ta del av vår kunskap och synpunkter inför en nationell innovationsstrategi. Samtidigt har Region Västerbotten och Länsstyrelsen i Norrbotten uppdraget att hålla i arbetet med regionala innovationsstrategier i de båda länen.
– Vi ska ha EU2020 som riktmärke och jobba såväl lokalt och i samarbete mellan regioner och i vissa fall även med andra länder, säger Harriet Classon.

Arbetet med innovationsstrategier pågår hela 2012 och därefter ska vi ha en beredskap att ta oss an utmaningar på ett nytt sätt.
– Vi måste åstadkomma en miljö där det bubblar av tankar som leder till nya innovationer. Teknikkluster känner vi till men hur åstadkommer vi tjänstekluster, eller är det staden i sig som är ett tjänstekluster? Vi ska dra nytta av historien för att se hur innovationer har vuxit fram, berättar Harriet Classon.

Konkret arbete för att möta nya utmaningar
Region Västerbotten och Länsstyrelsen i Norrbotten har gemensamt tagit fram ett underlag inför mötet och för det fortsatta arbetet.
– Vi behöver bli konkreta och forma en strategi för att möta lokala och regionala utmaningar, säger Harriet Classon.

Innovationsdialogen äger rum torsdagen den 2 februari, på Skellefteå Campus, Forumsalen, 10–16.

Bifogat hittar ni program, deltagarförteckning och det gemensamt framtagna dokumentet om Innovationsutveckling i Norra Sverige

För mer information kontakta:
Harriet Classon, (S), AU regionstyrelsen Region Västerbotten och kommunstyrelsen Skellefteå, harriet.classon@skelleftea.se, 070 626 74 60

Kontakt om dialogmötet
Anders Almberg, Region Västerbotten, 090-16 57 13,anders.almberg@regionvasterbotten.se
Per-Erik Andersson, Länsstyrelsen i Norrbottens län, 0920- 96 146, per-erik.andersson@lansstyrelsen.se

Presskontakt
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten,mariann.holmberg@regionvasterbotten.se, 072 222 73 43

Skriv ut

1 februari, 2012 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer