Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Katastrof för länets trä- och industriföretag om gymnasieprogram läggs ner

Efter första sökomgången till gymnasiet står det klart att söktrycket till yrkesprogrammen är genomgående lågt.

Efter första sökomgången till gymnasiet står det klart att söktrycket till yrkesprogrammen är genomgående lågt. Utbildning med inriktning mot trä- och industri* har så få sökande att nedläggning riskeras i såväl Skellefteå och Umeå som i Lycksele. Just nu är det bara säkert att utbildningen blir kvar i Norsjö med nio platser.
– Nedläggning i länets tre största kommuner vore katastrof för Västerbottens trä- och industribranscher. Vi som är ett av Europas främsta på export av råvaror och förädlade produkter behöver en stark trä- och industrisektor säger Hans Lindberg (S), utbildningsdelegationens ordförande, Region Västerbotten.
* Industritekniska programmet för Produkt och maskinteknik

Region Västerbotten har samlat företrädare för bransch och fackförbund som är oroliga över situationen och planerar just nu riktade insatser mot länets niondeklassare. Se uppgifter längre ner.

En andra sökomgång äger rum mellan den 16 april och den 7 maj.

– Branscherna behöver kliva fram och berättar om yrken nu och i framtiden. Vi vet att ungdomar gör sitt val utifrån jobbutveckling, lön och möjlighet till karriär, säger Hans Lindberg.

Flera orsaker till minskat intresse för yrkesprogram
Att det totala elevunderlaget är mindre än tidigare år påverkar söktrycket och Hans Lindberg menar att förändringar i utbildningssystemet är en annan orsak.
Han beskriver att att bara fem program är utpekade som högskoleförberedande samtidigt som kraven sänkts i yrkesutbildningarna. Hans Lindberg tror det har varit en felaktig strategi när så många som 96 procent av byggeleverna tidigare år uppnått högskolebehörighet. Alla skolor erbjuder dock högskoleförberedande kurser och då som ett komplement.
Ett nytt kvotsystem till universitet tror han också har inverkan på niondeklassarnas val, då de som inte når högskolebehörighet i gymnasiet nu får söka i en annan kvot.
– Ungdomar förstår ju att det här har betydelse och självklart söker de utbildningar som ger en bred öppning för framtida yrkesval, säger Hans Lindberg.

Alla parter hoppas att möjligheten till jobb efter gymnasiet väger tungt när man gör sitt gymnasieval.
– Yrkesutbildningarna är både roliga att gå och vägar in i intressanta jobb. Sen ska man inte stirra sig blind på det utbildningssystem vi har just nu, för det sker ständigt förändringar, säger Hans Lindberg.

Brist på yrkesfolk inom flera branscher
Inte heller vårdutbildningarna har tillräckligt söktryck. Många platser riskerar att stå tomma även om de inte är i riskzon för nedläggning.
– Vård-, trä-, och industrijobb är framtidsbranscher, så det vore riktigt synd om de som är unga nu missar den möjligheten, säger Hans Lindberg.

Alla gymnasieskolor erbjuder lärlingsprogram, men här visar den första sökomgången att intresset i det närmaste är obefintligt.
– Tydligt är att ungdomar vill gå i skolan, att det finns fördelar med en organiserad utbildningssituation som också ger sociala kontakter med jämnåriga, avslutar Hans Lindberg.

Det som just nu är ett akutläge vill varken branscher, kommuner eller rektorer ska upprepas. Region Västerbotten samlar därför alla aktörer till ett utbildningsråd med ett första möte den 11 maj.
– Vi måste sikta på en långsiktig överensstämmelse mellan utbildning och kompetensbehov, säger Hans Lindberg.

Läs mer om gymnasieintagningen i Västerbotten på:http://www.gymnasieintagningen.nu/
Se sökstatistik från den första valomgången:http://ansokan.gymnasieantagningen.nu/stats.asp

Fack- och branschorganisationer som deltagit i krismöte på Region Västerbotten är:
Teknikföretagen, TMF, Trä & möbelföretagen, IF Metall, Unionen och GS-facket

Kontaktuppgifter till branscherna
Teknikföretagen Skellefteå, Jan-Erik Sandbergjan-eric.sandberg@teknikforetagen.se, 0910 78 29 06
TMF, Henrik Smedberg, utbildningsansvarig för TMF, 0709 54 06 55

För mer information kontakta:
Hans Lindberg (S), ordförande för utbildningsdelegationen, Region Västerbotten, 070 589 01 66

Presskontakt:
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten,mariann.holmberg@regionvasterbotten.se, 072 222 73 43

Skriv ut

17 april, 2012 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer