Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Kollektivtrafikmyndighet från den 1 januari 2012

Från måndag den 1 januari 2012 finns en Regional kollektivtrafikmyndighet inom ramen för Region Västerbotten.

Från måndag den 1 januari 2012 finns en Regional kollektivtrafikmyndighet inom ramen för Region Västerbotten.
– Genom den nya myndigheten får kommuner och landstinget bättre inflytande över kollektivtrafikens utformning, berättar Anna Lassinantti, som från första januari är tf regiondirektör för Region Västerbotten.

Kollektivtrafikmyndigheten har det totala ansvaret för kollektivtrafiken i länet som innefattar tätortstrafik, inomkommunal trafik, stomlinjetrafik (kommungränsöverskridande), annan särskild kollektivtrafik samt dagtåg-trafik.

Ny kollektivtrafiklag
Den 1 januari träder en ny kollektivtrafiklag i kraft som innebär att det ska finnas en kollektivtrafikansvarig myndighet i varje län. Den nya myndigheten ska ansvara för den regionala kollektivtrafiken och ha en tydlig strategisk roll och politisk styrning.
Läs mer om kollektivtrafiklagen

– Lagens krav om strategisk roll i kombination med politisk styrning och förankring i länet har varit avgörande för beslutet att placera myndigheten på Region Västerbotten, säger Anna Lassinantti.

Region Västerbotten får med den nya myndigheten det ekonomiska och juridiska ansvaret och genom ett trafikförsörjningsprogram fatta beslut om trafikplikt. Samtidigt får Länstrafiken ett tydligare uppdrag som genomförare av trafiken.
Rekrytering av två tjänster pågår till den nya kollektivtrafikmyndigheten, en myndighetschef och en kollektivtrafikstrateg.
När tillsättning av tjänsterna är genomförd presenteras Kollektivtrafikmyndigheten med den nya personalen.

Länstrafiken – bolag med tydligare uppdrag
Länstrafiken som bolag kommer att bli helägt av Region Västerbotten och finnas kvar i Lycksele. Bolaget kommer att upphandla kollektivtrafik på uppdrag av myndigheten, utifrån de beslut om trafikplikt som fattats. Bolaget kommer svara för att kollektivtrafiken bedrivs enligt avtal, samt informera om och marknadsföra trafiken.

Kontakt med Kollektivtrafikmyndigheten sker genom myndighetsbrevlådan,kollektivtrafikmyndigheten@regionvasterbotten.se från och med 1 januari 2012.
För frågor och upplysningar om Kollektivtrafikmyndigheten kontakta
Anna Lassinantti, tf regiondirektör, Region Västerbotten,anna.lassinantti@regionvasterbotten.se, 070 514 63 75
Heidi Thörnberg, kollektivtrafikstrateg vid landstinget och ansvarig för uppstarten av myndigheten vid Region Västerbotten, 072-745 72 17.

Postadress: Regional kollektivtrafikmyndighet, Region Västerbotten, Box 443, 901 09 Umeå
Besöksadress: Västra Norrlandsgatan 13, Umeå
Telefon växel: 090-16 57 00

Presskontakt
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten,mariann.holmberg@regionvasterbotten.se, 072-222 73 43

Skriv ut

28 december, 2011 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer