Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Konjunkturen i Västerbotten visar tydliga positiva tecken

Höstens prognos från ACANALYS visar en förväntad ökning av bruttoregionprodukten (BRP) i Västerbotten med 2,2 procent för 2010.

Höstens prognos från ACANALYS visar en förväntad ökning av bruttoregionprodukten (BRP) i Västerbotten med 2,2 procent för 2010. Den nya prognosen är en justering av vårens prognos som visade nolltillväxt. Ekonomin i Västerbotten verkar återhämta sig snabbare än vad den tidigare prognostiserat. Tillväxten i länet skulle då vara något lägre än rikets BNP-tillväxt, samtidigt verkar nedgången i Västerbotten under krisen inte lika kraftig som i riket.

Vår nya prognos är därmed mer positiv än den vi presenterade våren 2010. Enligt den nya prognosen blir BRP 78 miljarder 2010. Västerbotten har därmed åter nått nivåerna från 2007 och 2008. Den positiva utvecklingen ser ut att fortsätta under de närmaste åren.

Sysselsättningen i länet ökade under tredje kvartalet jämfört med samma period förra året. Den öppna arbetslösheten minskade dessutom kraftigt. Befolkningen ökade även något. I september 2010 bodde 259 097 personer iVästerbotten, en ökning med 0,3 procent jämfört med september 2009.

Konjunkturläget i korthet

  • Antalet tillgängliga platser hos arbetsförmedlingen har ökat starkt i Västerbotten och i de flesta kommuner
  • Västerbotten har fortfarande en mindre privat sektor och större offentlig sektor än riket i genomsnitt
  • Inflyttningen från utlandet till Västerbotten gör att befolkningen ökar
  • Folk i inlandet flyttar inte i första hand till Umeå utan till kommuner utanför Västerbotten
  • Fertiliteten bland Västerbottens kvinnor är relativt hög men födelsetalen uppväger trots det inte dödstalen
  • Skattekraften har ökat mer än riksgenom-snittet i 10 av länets 15 kommuner
  • Under de senaste tio åren har kommuninvånarnas beskattningsbara inkomster i de fyra nordliga länen legat under genomsnittet för riket

– Läs hela pressmeddelandet och se bilder och diagram från ACANALYS (pdf-fil)

Kontakt:

Anna Norin , 090 – 786 71 54 eller

Lars Westin , Projektledare 070 – 571 65 71

Centrum för regionalvetenskap CERUM, Umeå universitet

Thomas Westerberg 070-536 57 49

Region Västerbotten

Skriv ut

30 november, 2010 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer