Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Konjunkturrapport – Breddat näringsliv ger beredskap mot kris

– Bra att fler har jobb. Att arbetslösheten samtidigt ökar är sämre, vi vet att en sårbar grupp är unga utan gymnasiekompetens, säger Erik Bergkvist (S)

– Bra att fler har jobb. Att arbetslösheten samtidigt ökar är sämre, vi vet att en sårbar grupp är unga utan gymnasiekompetens, säger Erik Bergkvist (S), regionstyrelsens ordförande, Region Västerbotten. Erik Bergkvist kommenterar en alldeles färsk konjunkturraport framtagen av Region Västerbottens analysenhet Regional utvecklingsplanering.

Prognosen för 2011 visar på en positiv tillväxt, något starkare än i de fyra nordligaste länen tillsammans men inte lika stark som tillväxten i Sverige. Jämfört med år 2007 verkar dock Västerbotten haft en starkare tillväxt. Utvecklingen på arbetsmarknaden under 2011 var något trögare i Västerbotten än i Norrland och Sverige som helhet. Sysselsättningen ökar men inte lika starkt som i andra delar av Sverige samtidigt som den öppna arbetslösheten ökar mer i Västerbotten.

Ökande befolkning

Utvecklingen visar även på en ökande attraktivitet hos länet som bostadsort och som resmål. Västerbottens befolkning fortsatte öka under 2011 men med stora skillnader i befolkningsutveckling mellan kommuner. Västerbotten har även en kraftigare ökning flygpassagerare och gästnätter.

– Tillväxten är stark, men vi är känsligare än de flesta andra för konjunktursvängningar, då vi har stor andel råvaruexport. Vi måste bredda vårt näringsliv med fler tjänsteföretag och en större vidareförädling av våra råvaror, säger Erik Bergkvist. Ett utbyggt järnvägsnät och goda kommunikationer tror Erik Bergkvist också har påverkat befolkningsutvecklingen och menar att vi får en större arbetsmarknadsregion där det blir lättare för två parter i en familj att hitta jobb med rimliga restider.

Rapporten visar också att:

Allt fler startar nytt företag i länet. Andelen kvinnor som startar nytt företag har mer än fördubblats sedan 1998. Den utländska turismen till länet ökar och bidrar till ett ökat exportvärde. Utländska gästnätter ökade med 9,6 procent under 2011. Höga utsläppsnivåer av växthusgaser behöver minskas om Västerbottens kommuner ska klara målen i EU2020. Västerbottens befolkning fortsatte öka under 2011 men med stora skillnader i befolkningsutveckling mellan kommuner. Skev åldersstruktur i många små kommuner innebär att allt färre ska försörja allt fler när stora årskullar går i pension.

Fakta konjunkturläge Västerbotten:

Konjunkturläge Västerbotten publiceras av Region Västerbotten. Här analyseras den regionala konjunkturutvecklingen och de långsiktiga förutsättningarna för framtida tillväxt i Västerbottens län. Genom att visa på skillnader och likheter mellan utvecklingen i Västerbottens kommuner och den i Norrland och Sverige ges en bild av hur regionen förhåller sig till omvärlden. Målsättningen är att ge en ökad kunskap om regionens styrkor och utmaningar. Konjunkturläge Västerbotten publiceras två gånger per år, vår och höst.

För mer information:

Erik Bergkvist (S), regionstyrelsens ordförande, Region Västerbotten, 070- 618 68 55

Anna Norin, utredare, enheten för regional utvecklingsplanering,anna.norin@regionvasterbotten.se, 090-16 57 03, 070-396 57 03

Presskontakt:

Ingela Hjulfors Berg, kommunikatör, Region Västerbotten,ingela.hjulforsberg@regionvasterbotten.se, 070-231 93 22

 

Ladda ned hela konjunkturläge våren 2012 här: 
http://www.regionvasterbotten.se/det-haer-goer-vi/regional-utvecklingsplanering/dokument/doc_download/441-konjunkturlage-vasterbotten-varen-2012-1.html

Skriv ut

4 april, 2012 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer