Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Konjunkturrapport våren 2011: Stark återhämtning i Västerbotten

Senaste prognosen för bruttoregionprodukten (BRP) i länet visar att förädlingsvärdet ökar med 3,9 % till 84 miljarder kronor under 2011.

Pressmeddelande 2011-05-19 08:00 

Nu presenteras konjunkturrapporten för våren. Senaste prognosen för bruttoregionprodukten (BRP) i länet visar att förädlingsvärdet ökar med 3,9 % till 84 miljarder kronor under 2011. En kraftig uppgång som följer uppgången i riket som helhet. Konjunkturinstitutets senaste prognos visar på en ökning av BNP med 4,2 % under 2011. 

Bilden av ett län i stark tillväxt stöds av den senaste sysselsättningsstatistiken. Sysselsättningen första kvartalet var 123 300 personer, vilket är en ökning med 4,8 % sedan samma kvartal förra året. Det är en betydligt större sysselsättningsökning än i Sverige som helhet där ökningen var 2,8 %. Minskningen av arbetslösheten var dessutom dubbelt så stor i Västerbotten som i riket, nämligen med 2 400 personer eller 20,3 % .

Befolkningen i Västerbotten uppgick till 259 286 personer sista december 2010. Det innebär en ökning med 0,3 % jämfört med året före. Ökningen var inte lika stor som för riket där befolkningen ökade med 0,8 %.

Det är tydliga tecken på en stark återhämtning för Västerbotten efter senaste krisen men utmaningarna för framtiden kvarstår.

Konjunkturläget i korthet:

– En majoritet av länets kommuner har sett en minskning av andelen öppet arbetslösa
– Offentlig sektor i Västerbotten sysselsätter större andel av de förvärvsarbetande jämfört med riket
– Västerbotten har relativt stor andel av kapitalstocken i den offentliga sektorn
– En liten folkökning i länet som helhet under 2010 men ökningen är inte jämnt fördelad
– Skillnaderna i sysselsättningsgrad mellan utom norden födda och inrikes födda är större än i riket
– I åldersgruppen 20-30 år har samtliga kommuner en stor andel inflyttade
– Överlag bor Västerbottningarna koncentrerat i samhällen och inte utspridda över länets yta
– Västerbotten som helhet är rikare 2010 än 1998 i termer av småhuskapital

Konjunkturläget i sin helhet med bilder och diagram biläggs pressmeddelandet.

Vid frågor med anledning av detta meddelande kontakta: Anna Norin, Region Västerbotten, 070-396 57 03 Lars Westin, Umeå universitet, 070-571 65 71. Thomas Westerberg, Region Västerbotten, 070-536 57 49,

– Presskontakt Thomas Hartman 070 – 666 4995

Konjunkturläge AC publiceras av ACANALYS vid CERUM, Umeå universitet ACANALYS utvecklar kompetens för analys av hållbar regional utveckling i Västerbotten. Konjunkturläge AC finns att ladda ner på www.cerum.umu.se.

Skriv ut

19 maj, 2011 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer