Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Kostnad för försening drabbar länen i norr

Återigen meddelar Trafikverket förseningar på starten av Ådalsbanan. Tågtrafiken beräknas komma igång först i augusti 2012.

Återigen meddelar Trafikverket förseningar på starten av Ådalsbanan. Tågtrafiken beräknas komma igång först i augusti 2012.
– Det är ohållbart att gång på gång flytta fram öppningen av hela tågsträckan mellan Umeå och Stockholm, uttrycker Erik Bergkvist (S), ordförande regionstyrelsen, Region Västerbotten.

Inledningsvis försenades byggstarten av att regeringen inte sköt till nog med pengar till Trafikverket. Den planerade öppningen i augusti i år sköts fram till december på grund av problem med signalsystemen. Nu vill Trafikverket flytta fram öppningen av banan en tredje gång till augusti 2012 och hänvisar till försenade leveranser.

Norrtåg kräver ersättning

Nu kräver Norrtåg AB, som är ansvarig för trafiken vid Botniabanan, ersättning från Trafikverket för de kostnader som orsakats av den senarelagda starten och förseningar på grund av problem med signalsystemet. Norrtåg AB ägs av de fyra nordligaste Länstrafikbolagen.

Kostnader som drabbar de nordliga länen

Även Riksrevisionen kritiserar hanteringen av både förseningar och fördyringar och menar att det medför extra kostnader för Norrtåg AB som trafikutövare.

– För mig som företrädare för Västerbotten är det oacceptabelt att Norrtåg AB ska stå för den här kostnaden som ytterst drabbar länsborna. Här måste Trafikverket med regeringen ta sitt ansvar för genomförandet från byggstart till att banan kan tas i drift, säger Erik Bergkvist (S).

Experiment av ny nationell standard

Norrtåg AB hänvisar sina krav på ersättning till att en tredjedel av alla trafikförseningar beror på ett tidigare oprövat signalsystem och man uttrycker till Sveriges Radio Västernorrland att trafiken utsätts för ett experiment av en ny nationell standard, och anser det oacceptabelt att en trafikutövare ska stå för den kostnaden.

För ytterligare information med anledning av detta pressmeddelande kontakta Erik Bergkvist (S), Ordförande Regionstyrelsen Region Västerbotten, 070 618 68 55

Presskontakt
: Mariann Holmberg, kommuniktör Region Västerbotten 
mariann.holmberg@regionvasterbotten.se, 072 222 73 43

Skriv ut

9 september, 2011 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer