Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Kritiska röster om hantering av EU-budget

Deltagare vid med EFNS, Europaforum Norra Sveriges möte uttrycker kritik mot regeringens hantering av arbetet med EU:s långtidsbudget.

Deltagare vid med EFNS, Europaforum Norra Sveriges möte uttrycker kritik mot regeringens hantering av arbetet med EU:s långtidsbudget.
Erik Bergkvist (S), regionstyrelsens ordförande, Region Västerbotten och ordförande i EFNS vill ge ökad tyngd åt förhandlingen.
– Nästa gång ses vi i Bryssel, då flyttar vi rakt in i förhandlingsrummet. Vi ska vara med och påverka så att norra Sverige utvecklingspotential syns och beaktas i förhandlingsprocessen. 

Pressmeddelande från EFNS

 Norra Sverige flyttar till Bryssel

Det sjuttonde Europaforum Norra Sverige samlade över 200 deltagare och antog uttalanden om den kommande sammanhållningspolitiken, EU:s framtida investeringar i transport- och infrastrukturnätverken samt det framtida forsknings- och innovationsprogrammet.

– Jag är förvånad över att jag är den första minister som deltagit på era möten, sa näringsminister Annie Lööf och menade att Europaforum Norra Sverige sedan länge har arbetat intensivt och framgångsrikt med påverkan av EU:s politik för regional tillväxt.
Annie Lööf redogjorde för regeringens syn på den framtida sammanhållningspolitiken och hur man tänkte driva de pågående förhandlingarna. Den strikta budgethållningen är fortfarande något som Sverige driver, även om det kan påverka återflödet av EU-medel till Sverige. Positivt för norra Sverige är att Sverige starkt stödjer extra tilldelning från EU:s budget till de glest befolkade områdena i norra Europa.
– Regeringen lyfter bland annat tillsammans med Finland fram särdragen och möjligheterna i glest befolkade regioner, sa Annie Lööf. I höstas skickades på svenskt initiativ ett brev till kommissionen som resulterade i att den så kallade gleshetsbonusen finns med i förhandlingarna redan från början. Regeringen bevakar detta noga då det är en stor del av det svenska återflödet.

Sveriges hållning oroar
Åsa Möller, Europaforum Norra Sveriges rapportör för sammanhållningspolitiken, är kritisk till regeringens restriktiva syn på EU:s långtidsbudget.
– Sammanhållningspolitiken har varit och är mycket viktig för norra Sveriges utveckling. EU har genom sammanhållningspolitiken stärkt oss lokalt och regionalt att ta oss an och arbeta med vår egen region eller kommuns utveckling.

Behöver inte Sverige EU:s pengar?
Även Jens Nilsson, Europaparlamentariker, är oroad över Sveriges hållning.
– Den budgetrestriktiva hållningen som Sverige driver kommer att påverka återflödet till Sverige, sa Jens Nilsson, Europaparlamentariker. Jag tror att Sveriges beslut att skicka tillbaka pengar från Europeiska sociala fonden till EU är ett sätt att visa att Sverige inte behöver EU:s pengar. En uppvisning i Sveriges syn på att rika regioner och medlemsländer själva kan stödja utvecklingen.
– Om EU:s budget ska minska kommer den inte minska på alla utgiftsområden. Jordbrukspolitiken och forsknings- och innovationsprogrammet är inte i riskzonen, utan det är sammanhållningspolitiken som får ta hela nedskärningen om EU:s budget måste minska, avslutar Jens Nilsson.

Norra Sverige flyttar in i förhandlingsrummen i Bryssel
För att ge ökad tyngd blir nästa Europaforum Norra Sverige ett utökat rapportörsmöte i Bryssel.
– Nästa gång ses vi i Bryssel, avslutade Erik Bergkvist, Europaforum Norra Sveriges ordförande. Då flyttar vi rakt in i förhandlingsrummet i Bryssel. Vi ska vara med och påverka så att norra Sverige utvecklingspotential syns och beaktas i förhandlingsprocessen.

Ytterligare upplysningar:
Erik Bergkivst, ordförande för Europaforum Norra Sverige, 070 – 61 86 855
Anders Byström, huvudsekreterare Europaforum Norra Sverige, 070 – 687 01 51
Helena Gidlöf, tjänsteman Norrbottens läns landsting, 070 – 601 68 61

Skriv ut

30 mars, 2012 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer