Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Kultur på recept – gynnsam effekt för deltagarna i kulturgruppen

Pressmeddelande 2011-06-01 08:00 Västerbottens läns landsting fick 2009 i uppdrag att genomföra projektet Kultur på recept från regeringen. Forskningsstudien Kultur på recept – Med mina händer i Västerbotten är nu avslutad. – Vi är glada över att vi fått möjlighet att driva det här projektet som visar på kopplingen mellan kultur och hälsa säger regionstyrelsens […]

Pressmeddelande 2011-06-01 08:00

Västerbottens läns landsting fick 2009 i uppdrag att genomföra projektet Kultur på recept från regeringen. Forskningsstudien Kultur på recept – Med mina händer i Västerbotten är nu avslutad. – Vi är glada över att vi fått möjlighet att driva det här projektet som visar på kopplingen mellan kultur och hälsa säger regionstyrelsens ordförande Erik Bergkvist (S).

Studiens syfte var att ge ökade kunskaper om skapande aktiviteters betydelse för människor när det gäller att motverka stressymptom alternativt förkorta sjukfrånvaro på grund av stressrelaterade problem. Målgruppen har varit anställda vid Västerbottens läns landsting med stressrelaterade besvär.

Deltagarna i projektet Med mina händer fördelades slumpmässigt så att hälften fördelades till den egentliga interventionsgruppen (kallad kulturgrupp) medan hälften fördelades till en kontrollgrupp. Deltagarna i kulturgruppen erbjöds delta i en skapande aktivitet, där de själva fick välja ett av tre olika alternativ; måleri, keramik och silversmide. Deltagarna i kontrollgruppen erbjöds föreläsningar om stress.

Stressnivån skattades före och efter interventionen, dels subjektivt med hjälp av ett stresskattningsformulär och ett nedvarvnings- och återhämtningsformulär, dels genom mätning av stressrelaterade biomarkörer i blodet.

Allt som allt deltog 58 personer i studien Med mina händer. Trots förhållandevis få deltagare, visar undersökningen på en gynnsam effekt av insatta åtgärder för dem som deltog i skapande aktiviteter, jämfört med dem som deltog i kontrollgruppen.

– Skillnaden i upplevd stress sänks signifikant i kulturgruppen. Vi ser också att kulturgruppens deltagare har förbättrats när de gäller nedvarvning och att deras antal sömntimmar har stigit säger professor Urban Janlert.

www.vll.se/alvakultur

För ytterligare information med anledning av detta pressmeddelande kontakta: Urban Janlert, ansvarig forskare, Folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet; tel: 090 785 27 31, mail: urban.janlert@epiph.umu.seeller Helen Littbrand, projektledare i Med mina händer, region Västerbotten tel: 090 785 87 31 mail:annhelen.littbrand@regionvasterbotten.se

Presskontakt Thomas Hartman 070 – 666 4995

Region Västerbotten är den samhällsorganisation som har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Med landstinget och länets alla 15 kommuner som medlemmar och nära samarbete med andra parter inom och utanför regionen skapas utvecklingskraft för att göra regionen till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.

Skriv ut

1 juni, 2011 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer