Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Kulturhuvudstad i hela Västerbotten

Regionstyrelsens arbetsutskott har beslutat att bevilja Västerbottensmusiken AB nära 6,5 miljoner för projektet River stories med avslutning 2015.

Regionstyrelsens arbetsutskott har beslutat att bevilja Västerbottensmusiken AB nära 6,5 miljoner för projektet River stories med avslutning 2015.
– Ett bra beslut för en jättebra satsning på kultur i hela länet och att göra kulturen ännu mer tillgänglig, säger Nina Björby (S), kulturberedningens ordförande, Region Västerbotten.
Projektet som ska drivas av Norrlandsoperan bedöms bland annat vara väl förankrat i länet och skapa en långsiktig plattform för hela länets kulturaktiviteter. Medlen disponeras ur så kallade 1:1-medel som är statligt anslag för regionala utvecklingsinsatser.

Älven som inspirationskälla
River stories bygger på att kulturer växt fram utmed länets älvar från fjällkedjan i väst till havet i öst. En källa till energi, transport av människor, timmer och mat men också som rekreationsplats.
Projektet ska stärka samverkan mellan regionala kulturinstitutioner, olika aktörer i det fria musiklivet och kommunernas kulturverksamhet.

Kulturprogram för hela Västerbotten 2014
Målet är att skapa ett sammanhållet regionalt kulturprogram och tre turnéslingor och stärka, föryngra och skapa en grogrund för nya arrangörer i Västerbotten. River stories ska samspela med Umeå kommuns planering för 2014 som hämtar inspiration från de åtta samiska årstiderna.
– Kultur är en livsnödvändighet för människorna som lever i Västerbotten. För att vi ska växa som människor, främja hälsan, stärka såväl oss själva som de som besöker oss och göra Västerbotten lockande behövs kulturen. I en förlängning betyder det att vi ligger ännu mer i framkant och skapar förutsättningar för ekonomisk tillväxt då vi genererar attraktiva livsmiljöer dit företag och arbetstillfällen förläggs, säger Nina Björby.

Fakta 1:1-medel
Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret och kan därför besluta om statliga medel till bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken. Bidrag får lämnas för att genomföra projekt som bidrar till att uppnå målet för den regionala tillväxtpolitiken om projekten är förenliga med bestämmelserna i 4-6 ••.
Region Västerbotten ska verka för att det av riksdagen fastställda målet för regional utvecklingspolitik uppnås i länet och beakta de nationella målen för integration, jämställdhet och miljö för att säkerställa en hållbar regional utveckling.
Med projekt avses insatser utanför ordinarie verksamheter som är avgränsade i fråga om tid, ekonomi och arbetsinsats.
Bestämmelser om bidrag för projektverksamhet inom den regionala utvecklingspolitiken finns i förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala utvecklingspolitiken.

För mer information
Nina Björby, kulturberedningens ordförande, Region Västerbotten,nina.bjorby@regionvasterbotten.seDen här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen, 070627 49 96

Presskontakt
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, mariann.holmberg@regionvasterbotten, 072 222 73 43

Skriv ut

15 mars, 2012 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer