Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Länets främsta kultur i många skiftningar – 2011 års kulturstipendiater

För första gången delar Region Västerbotten ut länets årliga kulturstipendier. Årets stipendiater har vaskats fram ur 127 ansökningar vilket är dubbelt så många som 2010.

För första gången delar Region Västerbotten ut länets årliga kulturstipendier. Årets stipendiater har vaskats fram ur 127 ansökningar vilket är dubbelt så många som 2010.
– Med kulturstipendierna kan vi årligen manifestera Västerbottens styrka som kulturlän genom att lyfta fram enskilda personers konstnärskap, säger Nina Björby (S), ordförande i kulturberedningen, Region Västerbotten.

Fyra kulturstipendier delas ut och ett bildkonststipendium till kulturskapare verksamma i Västerbotten. Dessutom delas ett hedersstipendium till en person som uppskattning för värdefulla insatser inom länets kulturliv.

Stipendier för ännu mera kultur
Stipendierna är avsedda att möjliggöra exempelvis konstnärligt utvecklingsarbete, en studie/inspirationsresa eller en tids oavbrutet konstnärligt arbete. Stipendierna är inte avsedda för studier vid grundläggande utbildning eller högskoleutbildning.
– Jag är övertygad om att hela länet känner samma stolthet som jag över den kompetens och skicklighet stipendiaterna besitter inom sitt område och den spännvidd de tillsammans visar på. De utsedda konstnärerna är gräddan av många kompetenta sökande, vilket sammantaget bevisar att Västerbotten är ett enormt starkt kulturlän, säger Nina Björby (S).

Stipendiaterna utsågs vid regionstyrelsens sammanträde den 19 oktober 2011. Prisutdelning äger rum vid regionfullmäktiges sammanträde den 17 november 2011 i Umeå.

Mottagare av stipendier är:
Bildkonststipendium:
Monica Edmondson, Tärnaby, 50 000 kronor
Kulturstipendium:
Lore Door, etiskt kulturföretag, Umeå, 25 000 kronor
Nomo Daco, dansgrupp, Umeå 50 000 kronor
Victor Lindgren, filmare, Umeå 50 000 kronor
Rose-Marie Lindfors, berättare och teaterpedagog, Skellefteå 40 000 kronor
Hedersstipendium:
Eleonor Bodel, verksamhetsansvarig för Kultur för seniorer – kultur och hälsa, Umeå kommun

Se bifogat dokument med motiveringar

Kontakt:
Nina Björby (S), ordförande kulturberedningen, Region Västerbotten,nina.bjorby@regionvasterbotten.se, 070 627 49 96

Presskontakt:
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten,mariann.holmberg@regionvasterbotten.se, 072 222 73 43

Kontaktuppgifter till stipendiater
Anna Ehnberg 0738430006
Tove Skeidsvoll 0702557263
Rose-Marie Lindfors 0706494439
Victor Lindgren 0706551558
Lore Door/ Elmira Zadissa 0768095351. De är i Iran och kan bäst nås på:info@loredoor.se
Monica L Edmondson 0703757388
Eleonor Bodel 0702550979

Skriv ut

19 oktober, 2011 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer