Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

När länets ansvariga för avfallsfrågor träffas då pratas det ”skit”.

– Det är så många aspekter på det här med avfall, att det ska hanteras miljövänligt, kosta så lite som möjligt och vara enkelt för människorna som lever i Västerbotten att hantera, säger Ewa-May Karlsson (C), regionstyrelsens vice ordförande, Region Västerbotten.

– Det är så många aspekter på det här med avfall, att det ska hanteras miljövänligt, kosta så lite som möjligt och vara enkelt för människorna som lever i Västerbotten att hantera, säger Ewa-May Karlsson (C), regionstyrelsens vice ordförande, Region Västerbotten.
Vid seminariet i Skellefteå den 22 februari deltar Lars Ekecrantz, utredare vid Miljödepartementet och Anders Asp utredare från Avfall Sverige, kring producentansvaret för tidningar och förpackningar.

Lars Ekecrantz är ansvarig för en översyn av avfallsområdet för utformning och ansvar, för insamling och omhändertagande av hushållens avfall. Den första juni 2012 ska både utredarna redovisa förslag på avfallshantering i framtiden.

Kommande förändringar hanteras gemensamt genom Region Västerbotten i något som kallas Samrådsgrupp Avfall där alla kommuner i länet finns representerade.

– En samordnad syn på avfallshantering är bra och skapar likartade förutsättningar för alla länets kommuner och ger såväl medborgare, lokalt näringsliv och fastighetsägare en fungerande hantering till jämförbara priser, berättar Ewa-May Karlsson.

Utöver den nationella översynen kommer seminariet hantera avfall och sopor i mängder av infallsvinklar: hur vi minskar avfallsmängder, risker med farliga ämnen, producentansvar för förpackningar och returpapper och arbetet med en nationell avfallsplan med mera.

Till seminariet är drygt 100 deltagare anmälda från hela länet.

22 februari, Forumsalen, Campusområdet i Skellefteå, 9.00 – 16.30

För mer information kontakta:

Ewa-May Karlsson(C), regionstyrelsen vice ordförande, Region Västerbotten,ewa-may.karlsson@vindeln.se, 070 663 64 94
Inger Olofsson,samordnare för Samrådsgrupp Avfall, Region Västerbotten,inger.olofsson@regionvasterbotten.se, 070 601 60 24

Presskontakt:
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten,mariann.holmberg@regionvasterbotten.se, 072 222 73 43

Skriv ut

22 februari, 2012 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer