Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Norra Sverige överens om trafikinfrastruktur och sammanhållningspolitik på EU-nivå

Den tjugotredje upplagan av Europaforum Norra Sverige (EFNS) har avslutats med att Jämtland Härjedalen, Västerbotten, Norrbotten och Västernorrland antagit två gemensamma politiska positionsdokument om fördelarna med en Europeisk sammanhållningspolitik och att EU-finansiering till transportvägar måste sträcka sig till norra Sverige.

–Vi har antagit två politiska positioner för lyfta norra Sveriges intressen i EU, säger Erik Bergkvist (S), regionråd vid Region Västerbotten och ordförande för EFNS. Vi visar på en stor styrka genom att enas över parti- och länsgränserna om gemensamma politiska ställningstaganden. Positionen om arbetet för ett sammanlänkat Europa är vårt sätt att uppmärksamma EU om att de viktiga transportkorridorerna inte får stanna vid Stockholm.

EFNS är en mötesplats och kunskapsarena där EU:s politik analyseras och diskuteras i de avseenden där den berör norra Sverige. Vid de tillfällen då EFNS arrangeras antas ett antal positioner för att de fyra nordligaste länen ska enas om gemensamma målsättningar och linjer i EU-politiken. Under den 23:e konferensen som hållits i Skellefteå har forumet enats om två gemensamma positioner. Närmare 220 politiker och tjänstemän från de fyra nordligaste länen deltog vid forumet och vid antagandet av positionerna.

De antagna positionerna:

Europaforum Norra Sverige belyser långsiktiga effekter och mervärden av EU:s sammanhållningspolitik

Positionen vill påvisa sammanhållningspolitikens betydelse för utvecklingen i norra Sverige och hur det skapar europeiska mervärden. Arbetet med EU:s fonder har i stor utsträckning varit helt avgörande för regional tillväxt och ökad sysselsättning.

Positionen lyfter detta genom att beskriva hur regionerna gått från bidragspolitik till investeringspolitik, hur det nationella och regionala samarbetet har ökat, hur bredbandsutbyggnaden tilltagit, att innovationssystemet stärkts, besöksnäringen utvecklats och hur resurser gått till satsningar på transportinfrastruktur.

Läs hela positionen med konkreta förslag här.

Halvtidsutvärdering Connecting Europe Facility (CEF)

I slutet av 2016 startade en halvtidsutvärdering av Connecting Europe Facility (CEF), EU-kommissionens fond för ett sammanlänkat Europa. För EFNS är det viktigt att påverka de kartbilder som är förutsättning för att ta del av fondens medel. EFNS vill därför etablera begreppet ”The Artic Triangle” som en förlängning av transportkorridoren ScanMed och jämställa ”The Artic Triangle” med andra prioriterade satsningar.

Läs hela positionen med konkreta förslag här.

De antagna positionerna kommer nu kommuniceras och drivas mot regering, departement, EU-parlamentariker, EU-kommissionen och berörda instanser på EU-nivå.

För mer information:

Erik Bergkvist, 070 6186855, erik.bergkvist@regionvasterbotten.se

Presskontakt:

Micaela Löwenhöök

Kommunikatör Region Västerbotten

070-316 37 01, micaela.lowenhook@regionvasterbotten.se

Skriv ut

23 februari, 2017 |
Micaela Löwenhöök
Micaela Löwenhöök

Kommentarer