Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Norrlandslänen eniga: För små och för sena satsningar på järnvägsnätet

De fem nordligaste länen riktar idag i ett gemensamt yttrande skarp kritik mot ambitionsnivån i den kapacitetsutredning av det svenska järnvägsnätet som lagts fram. För lite och för sent är den samfällda åsikten.

De fem nordligaste länen riktar idag i ett gemensamt yttrande skarp kritik mot ambitionsnivån i den kapacitetsutredning av det svenska järnvägsnätet som lagts fram. För lite och för sent är den samfällda åsikten.

– Uteblivna åtgärder för att öka järnvägsnätets kapacitet riskerar både att tillväxten hämmas och att den tillväxt som sker ökar miljöbelastningen med fler vägtransporter poängterar Erik Bergkvist.

– De föreslagna insatserna klarar inte av att svara upp mot de stora investeringar som norrländskt näringsliv gör. Tillväxten är idag näst högst i landet efter Stockholm och företagen räknar med en 50-procentig ökning av transportbehovet, säger Erik Bergkvist, ordförande för Region Västerbotten. Att vi nu går fram ett gemensamt yttrande är en mycket viktig signal att norra Sverige står enat i dessa frågor. Detta måste rimligen också få ett genomslag i de slutliga prioriteringarna som regeringen ska göra.

Det är Trafikverket som gjort kapacitetsutredningen. I utredningen konstateras att kapacitetsbristen är uppenbar med stora förseningsstörningar. Så långt är de fem länen och Trafikverket överens, men norrlandslänen menar att de föreslagna lösningarna håller en allt för låg ambitionsnivå och pekar på en rad ytterligare åtgärder som krävs.

– Man har bland annat underskattat behovet av kapacitetsökning mellan Umeå och Luleå och därmed inte lyft fram behovet av Norrbotniabanan. Näringslivet menar att de tvingas välja andra transportlösningar eftersom tåget idag inte klarar att leva upp till kapacitetskraven, säger Erik Bergkvist. Det har inte Trafikverket tagit hänsyn till i sin analys.

I sitt yttrande lyfter de fem länen fram de första etapperna dubbelspår på den så kallade Ostkustbanan mellan Gävle och Sundsvall, som skall påbörjas omgående, och Norrbotniabanan som de viktigaste initiala åtgärderna för att skapa ett fungerande transportsystem. Den Botniska korridoren, där Ostkustbanan, Norrbottniabanan och Stambanan ingår, är av yttersta vikt för att stärka den svenska exporten av mineraler och skog som idag ger intäkter på 125 miljarder, vilket kan jämföras med andra industrigrenar som verkstad (59 miljarder) och fordon (4 miljarder)

– Dessutom tillkommer en växande besöksnäring, bara i Jämtland har den skapat 1 700 arbetstillfällen de senaste tio åren. I ett fungerande järnvägsnät krävs också väl fungerande trafik i öst-västlig riktning, för såväl gods som persontrafik, såväl inom landet som internationellt med väl fungerande logistiknav menar Erik Bergkvist.

De samlade norrlandslänen menar att staten behöver skjuta till mer pengar utöver de 38 300 miljoner som Trafikverket föreslagit. Man menar att det är politikerna som skall avgöra ambitionerna, inte Trafikverket.

Fakta: Satsningar som de fem nordligaste länen lyfter fram som viktiga för att klara växande transportbehov.

Vännäs-Hällnäs (Stambanan genom övre Norrland)

Kilafors-Holmsveden (Norra Stambanan)

Boden-Riksgränsen (Malmbanan)

Storuman-Hällnäs (Tvärbanan)

Nyland-Långsele (Ådalsbanan)

Ånge-Sundsvall (Mittbanan)

Malandstriangeln och Bergsåkerstriangeln (Sundsvall)

Storvik-Gävle (Bergslagsbanan)

Finsk/Svensk terminal i Haparanda, Umeå hamn, Sundsvalls logistikpark och Gävle hamn

För kommentarer med anledning av detta pressmeddelande ring Erik Bergkvist, 070 – 666 4995

—-

Presskontakt: Thomas Hartman, 070-6664995

 

Region Västerbotten är den samhällsorganisation som har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Med landstinget och länets alla 15 kommuner som medlemmar och nära samarbete med andra parter inom och utanför regionen skapas utvecklingskraft för att göra regionen till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.

Pressbilder på regionstyrelsens ordförande, vice ordförande samt regiondirektör hittar du här: http://regionvasterbotten.se/toppmeny/pressrum/pressbilder/

Skriv ut
31 augusti, 2011 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer