Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Ny kollektivtrafikmyndighet för ökat resande

Nu startar arbetet med att bygga en kollektivtrafikmyndighet för Västerbotten.

Nu startar arbetet med att bygga en kollektivtrafikmyndighet för Västerbotten.
– Genom den nya myndigheten får kommuner och landstinget bättre inflytande över kollektivtrafikens utformning, men tanken är också att bättre attrahera resenärerna och öka resandet med kollektivtrafik i länet, berättar Heidi Thörnberg, arbetar med uppstarten av kollektivtrafikmyndigheten vid Region Västerbotten.

Heidi Thörnberg, arbetar från 1 oktober halvtid med att upprätta formerna för kollektivtrafikmyndigheten på Region Västerbotten. Hon har lång erfarenhet av trafikförsörjningsfrågor, dels i Dorotea och Vilhelmina och sedan ett och ett halvt år i landstinget.
– Det känns ju jätteroligt att få vara med i uppstarten av något som jag tror kommer bli bra för hela länet, säger Heidi Thörnberg.

Strategiskt ansvar för kollektivtrafik
Avsikten med en kollektivtrafikmyndighet är att särskilja strategiska beslut från uppdraget att genomföra det operativa uppdraget.
Region Västerbotten får med den nya myndigheten det ekonomiska och juridiska ansvaret och genom ett trafikförsörjningsprogram fatta beslut om trafikplikt. Samtidigt får Länstrafiken ett tydligare uppdrag som genomförare av trafiken.

Ny kollektivtrafiklag
Den 1 januari träder en ny kollektivtrafiklag i kraft som innebär att det ska finnas en kollektivtrafikansvarig myndighet i varje län. Den nya myndigheten ska ansvara för den regionala kollektivtrafiken och ha en tydlig strategisk roll och politisk styrning.
– Lagens krav om strategisk roll i kombination med politisk styrning och förankring i länet har varit avgörande för beslutet att placera myndigheten på Region Västerbotten, säger Heidi Thörnberg.

Läs med om kollektivtrafiklagen

Kontakt:
Heidi Thörnberg, kollektivtrafikstrateg, heidi.thornberg@vll.se, tel. 072 745 72 17
Anna Lassinantti, biträdande regiondirektör, Region Västerbotten,anna.lassinantti@regionvasterbotten.se, tel 070 514 63 75

Mariann Holmberg, kommunikatör, mariann.holmberg@regionvasterbotten.se, 072 222 73 43

Skriv ut

4 oktober, 2011 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer