Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Ny rapport: 39000 personer behövs till Västerbotten

Personal sökes! 39 000 kvinnor och män till Västerbottens län de kommande 10 åren!

KOMPETENS. Personal sökes! 39 000 kvinnor och män till Västerbottens län de kommande 10 åren! Det är slutsatsen av den analys som CERUM vid Umeå universitet genomfört på uppdrag av Region Västerbotten.

Region Västerbotten har regeringens uppdrag att etablera en regional kompetensplattform i Västerbottens län. Syftet är att öka samarbetet i regionen kring kompetensförsörjning och utbildningsplanering på kort och lång sikt.

– Rapporten är en väckarklocka till kommuner och näringsliv i länet om hur det ser ut och att vi kommer att stå inför stora rekryteringar om vi ska klara framtidens kompetensbehov. Då måste vi hjälpas åt på ett helt annat sätt än idag, säger Hans Lindberg (S) ordförande för utbildningsdelegationen vid Region Västerbotten.

– I arbetet med att etablera kompetensplattformen i länet ska vi bygga upp forum för dialog med branschföreträdare, något som Region Västerbotten saknar idag, säger Hans Lindberg.

Arbetet ska leda till ökad kunskap, översikt och samordning inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet. Uppdraget består av att dels utarbeta kunskapsunderlag och dels av att kommunicera dessa med arbetslivets företrädare och med utbildningsanordnare. CERUM´s rapport är en del i arbetet att utarbeta kunskapsunderlag inom ramen för kompetensplattformen och ska ses som ett kvantitativt kunskapsbidrag till kunskapen kring framtida rekryteringsbehov.

CERUM’s rapport ska användas som ett underlag i denna dialog. Även utbildningsanordnare på gymnasial och eftergymnasial nivå kommer att bjudas in till samtal om kompetensbehoven.

– Vi vill också understryka vikten av samarbete kring kompetensplattformen, säger Hans Lindberg. Att bygga upp långsiktigt hållbara strukturer är ingenting som Region Västerbotten kan göra själv. Här krävs samarbete med arbetsförmedlingen, länsstyrelsen, kommunerna, universiteten och privata utbildningsanordnare.

För ytterligare information med anledning av detta pressmeddelande

Kontakta Hans Lindberg, 070-589 01 66

Rapporten bifogas.

Presskontakt Thomas Hartman, 070 – 666 4995

Skriv ut

10 februari, 2011 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer