Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Ny rapport: ”Region Västerbotten har bidragit till en offensivare utvecklingspolitik i länet”

Bildandet av Region Västerbotten har inneburit ett trendbrott i utvecklingspolitiken i Norrland.

Bildandet av Region Västerbotten har inneburit ett trendbrott i utvecklingspolitiken i Norrland. Norrlandslänen tidigare har tidigare haft svårt att frigöra sig från den traditionella bilden av utveckling som dominerat den norrländska utvecklingsdebatten sedan efterkrigstiden. Det konstateras i en ny rapport från CERUM.

I rapporten ”Norrländska utvecklingsstrategier under nya förutsättningar för tillväxt och beslutsfattande 1990-2010” skriver Martin Eriksson, forskare vid CERUM på Umeå Universitet, att Västerbottens läns utvecklingsstrategi (RUS) som antogs i mars 2011 innebär ett avsteg från den traditionella linjen i norrländsk näringspolitik.

Förändringen, menar Eriksson, kännetecknas av att Västerbottens län på ett tydligare sätt betonar faktorer som kreativitet, förnyelse och omvandling samt länets befolkning som de viktigaste faktorerna för en positiv utveckling. Västerbottens läns utvecklingsstrategi avspeglar också därmed i högre grad den strategiska ansats som kännetecknar de svenska regioner som varit mest framgångsrika i sitt utvecklingsarbete.

”Inställningen i Norrland till de nya idéer om regionernas möjligheter och agerande som växte fram under 1990-talet var defensiv och avvaktande”, konstaterar Eriksson.

– Regioner som själva tar ansvaret för sin utveckling blir offensivare i sin utvecklingspolitik. Den här rapporten visar att bildandet av Region Västerbotten har bidragit till att länet idag fokuserar på att skapa långsiktig konkurrenskraft och hållbarhet, säger Erik Bergkvist, Regionstyrelsens ordförande

För att läsa rapporten i sin helhet se: http://www.cerum.umu.se/nya-publikationer/

För kommentarer med anledning av rapporten kontakta regionstyrelsens ordförande Erik Bergkvist (S), 070 – 618 68 55

Skriv ut

7 juni, 2011 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer