Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Nytt samarbete för bättre näringslivsklimat

Vid mötet presenterade Bjurholm hur kommunen jobbar tillsammans med näringslivet. - Det här behöver fler ta del av säger regionstyrelsens ordförande Erik Bergkvist.

I ett möte mellan Region Västerbotten och Bjurholms kommun diskuterar kommunstyrelsens ordförande Ingemar Nyman och regionstyrelsens ordförande Erik Bergkvist fördjupat samarbete tillsammans mellan Bjurholm och Region Västerbotten för ännu bättre näringslivsklimat i Västerbotten. Vid mötet presenterade Bjurholm hur kommunen jobbar tillsammans med näringslivet. – Det här behöver fler ta del av säger regionstyrelsens ordförande Erik Bergkvist.

– För två år sedan låg Bjurholm på 107:e plats i Svenskt Näringslivs ranking för näringslivsvänliga kommuner. Förra året klättrade man till 98. Nu har kommunen tagit 38 placeringar, och fått 60:e plats i rankingen. Det betyder att Bjurholm är näst bäst i Norrland efter Boden i undersökningen. Det är en imponerande bedrift säger Erik Bergkvist. – Här finns nåt för andra kommuner i länet att lära sig av menar Erik Bergkvist

– Vi strävar efter korta och snabba beslutsvägar, närhet till politiker och tjänsteman, undviker onödig byråkrati och har etablerat ett intimt samarbete mellan näringsliv, kommun och arbetsförmedling berättar kommunstyrelsens ordförande Ingemar Nyman (M). Nu jobbar vi med enskilda tjänstemäns attityd för att förenklar för kommuninnevånare, entreprenörer och företagare. Ingemar Nyman menar att bra relationer till näringslivet ger förutsättning för bra lokal handel, god livsmiljö och väl utbyggd kommersiell service.

Kommunen besöker företagarna hemma och diskuterar nutid och framtid och samarbete och håller frukostmöten varje månad med 15 – 30 företagare. På mötena är det företagarna som sätter agendan. Bjurholm har tagit emot studiebesök från andra kommuner utanför länet kring hur man jobbar med sina näringslivsrelationer. Nu kommer Bjurholm presentera sin strategi för övriga kommuner i samarbete med Region Västerbotten.

– Vi andra i länet har något att lära av hur Bjurholms kommun genom gemensamma tag och en målmedveten strategi skapar god livskvalitet hos sina kommuninnevånare säger regionstyrelsens ordförande Erik Bergkvist och menar att det kan vara en delförklaring till att länets lägsta arbetslöshet finns Bjurholm.

Erik Bergkvist kommer nu lyfta förslaget från Bjurholm internt i Region Västerbotten

Fakta: Bakgrunden till mötet mellan Bjurholms kommun och Region Västerbotten är att ledningen för Region Västerbotten gör en Eriksgata runt länet. Regionledningen möter var och en av länets 15 kommuner och landstinget för särskilda överläggningar kring viktiga framtidsfrågor.

Vid mötet mellan regionledningen och kommunledningen i Bjurholm deltog från kommunens sida : Ingemar Nyman (M), ordförande kommunstyrelsen, Kurt Allan Egelby kommunchef, Dagmar Schröder (S) kommunstyrelsens förste vice ordförande samt näringslivsutvecklare Maria Bahlenberg

Från Region Västerbotten deltog Erik Bergkvist (S) Regionstyrelsens ordförande, Anders Ågren (M) vice ordf i regionstyrelsens arbetsutskott, Anna Lassinantti, biträdande regiondirektör samt Thomas Hartman, kommunikationschef

För frågor med anledning av detta pressmeddelande kontakta regionstyrelsens ordförande Erik Bergkvist (S) 070 – 618 68 55 eller Ingemar Nyman (M) 070-6952785, kommunstyrelsens ordförande i Bjurholm.

Skriv ut

17 maj, 2011 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer