Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Omvärldsanalys på nytt sätt för regionens utveckling

Vet vi säkert vad som påverkar regionens utveckling? Länets företrädare ska tillsammans försöka komma på 10 nya områden att studera djupare.

Vet vi säkert vad som påverkar regionens utveckling? Länets företrädare ska tillsammans försöka komma på 10 nya områden att studera djupare.
– En sån här dag, då vi helt öppet försöker tänka nytt är en jättebra start, säger Ewa-May Karlsson (C), regionstyrelsens vice ordförande, Region Västerbotten.
Region Västerbotten arrangerar Framtidsdag 2012 i Lycksele torsdag den 23 februari 9.00 till 16.00.

Programmet är inriktat på Västerbottens nuläge och omvärld och förutsättningar för regionens utveckling.
Ett mål med dagen är att genom samtal i grupp identifiera 10 frågor som skulle kunna påverka regionens utveckling. Det handlar om att hitta områden som är viktiga men som vi kanske vet för lite om i dagsläget.
Tanken är att Regional Utvecklingsplanering som är Region Västerbottens analysenhet ska samordna en gemensam bevakning och analys av de frågor som lyfts fram under dagen.

– Nu väcker vi idéer och om några år när vi har samlat data blir det jättespännande att se om det kan ge nya infallsvinklar om hur vi ska bedriva regionens utvecklingsarbete, säger Ewa-May Karlsson.

Framtidsdag 2012 arrangeras för första gången, men ska följas upp med en årligen återkommande seminariedag. Följande år kan programmet vara riktat mot någon speciell fråga som vi tittat närmare på.

– Bra med återkommande träffar då man i ett fritt sammanhang tittar på utmaningar och möjligheter tillsammans med kollegor, avslutar Ewa-May Karlsson (C), regionstyrelsens vice ordförande, Region Västerbotten.

Fakta Framtidsdag 2012

Minst två politiker och två tjänstemän från länets alla kommuner deltar vid Framtidsdagen i ett arbete med en gemensam omvärldsanalys. Företagarna, Handelskammaren och Umeå universitet med flera är också representerade. Totalt 70 personer.
Framtidsdagen samlar regionala och kommunala aktörer för att utifrån regionens förutsättningar identifiera viktiga omvärldstrender. Dagen inleds med föreläsningar med fokus på regionens förutsättningar samt aktuella trender i omvärlden. I seminarier identifierar deltagarna omvärldstrender som kan komma att ha betydelse för den regionala utvecklingen i framtiden. Framtidsdagen kommer bli årligen återkommande.

Media rekommenderas att kontakta någon av nedanstående på eftermiddagen för att få direkt information om utfallet av dagens diskussioner. Tid är avsatt för mediakontakter klockan 14.30 – 15.00.

För mer information kontakta:
Ewa-May Karlsson(C), regionstyrelsen vice ordförande, Region Västerbotten,ewa-may.karlsson@vindeln.se 070 663 64 94
Jenny Rönngren, analytiker, Region Västerbotten, projektledare Framtidsdagen, 070 584 77 43,jenny.ronngren@regionvasterbotten.se

Presskontakt:
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten,mariann.holmberg@regionvasterbotten.se, 072 222 73 43

Skriv ut

22 februari, 2012 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Bilagor

Kommentarer