Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Premiär för ny kulturberedning

Vid årsskiftet överfördes det regionala kulturansvaret från Västerbottens läns landsting till Region Västerbotten.

KULTUR. Idag håller den nya kulturberedningen inom Region Västerbotten sitt första sammanträde. Vid årsskiftet överfördes det regionala kulturansvaret från Västerbottens läns landsting till Region Västerbotten. En kulturberedning har därför bildats med uppgift att bedriva den regionala kulturverksamheten. 

  – Äntligen har Västerbotten en egen beredning för kulturen i länet! Tidpunkten kunde inte varit bättre då vi går in i en spännande tid, med såväl arbetet med samverkansmodellen som kulturhuvudstadsåret säger Nina Björbyordförande för kulturberedningen.

En av de första uppgifterna för den nya beredningen är att arbeta fram en regional kulturplan för Västerbottens län. Planen kommer att styra hur statliga kulturmedel fördelas i Västerbotten. Arbetet med planen kommer att ske i bred dialog och i nära samverkan med kulturlivet och länets kommuner.

– Att flytta kulturfrågorna från landstinget till regionförbundet, Region Västerbotten, går hand i hand med föresatserna med både kulturhuvudstadsåret och kulturplanen, där grunden är att skapa förutsättningar för regionen, kommunerna och de kulturverksamma att tillsammans utveckla och stärka kulturen i länet menar Nina Björby.

Kulturberedningen har sju ordinarie ledamöter och lika många ersättare.

Ledamöter – Ersättare

  • Nina Björby, s – Lena Carneland, s
  • Marita Fransson, s – Per B Johansson, s
  • Carin Lundberg, s – Sven-Åke Pennling, s
  • Tomas Wennström, s – Roger Marklund, s
  • Inga-Lill Jonsson, m – Jan Nilsson, m
  • Lars Åhman, vice ordf, fp – Carin Hasslow, fp
  • Sven-Olov Edvinsson, c – Roland Sjögren, kd

Insynsplats

  • Mikael Jakobsson, v
  • Alireza Mosahfi, mp
  • Roland Sjögren, kd

För ytterligare information med anledning av detta pressmeddelande kontakta ordförande för den regionala kulturberedningen Nina Björby 070-627 49 96

Presskontakt Thomas Hartman 070 – 666 4995

Skriv ut

4 mars, 2011 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer