Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Region Västerbotten kritisk till flyttad miljöprövning

Region Västerbotten är kritisk till förslaget att flytta miljöprövningsdelegationen från länsstyrelsen i Västerbotten.

Region Västerbotten är kritisk till förslaget att flytta miljöprövningsdelegationen från länsstyrelsen i Västerbotten – Länsstyrelsen i Västerbotten är mycket effektiva och vi riskerar längre handlägging om vi omlokaliserar denna viktiga verksamhet säger regionrådet Erik Bergkvist (S) i en kommentar – Kontaktvägarna blir längre och svagare för företag och andra som är beroende av prövningen säger regionstyrelsens vice ordförande Ewa-May Karlsson (C). 

Nyligen har miljödepartementet skickat ut en promemoria om ”Koncentration av miljöprövningsdelegationerna” på remiss. Enligt förslaget ska prövningen av ansökan om tillstånd till mindre miljöfarliga verksamheter, s.k. B-verksamheter koncentreras till färre länsstyrelser.

Region Västerbotten avstyrker förslaget. Man vill att såväl prövning som beredning ska ligga kvar på Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västerbotten. Tanken är att det ska finnas sju miljöprövningsdelegationer i stället för dagens 21. Dessa ska vara placerade inom länsstyrelserna i Stockholms, Skåne, Östergötlands, Västra Götalands, Dalarnas, Norrbottens och Västernorrlands län.

Region Västerbottens bedömning är att utredningens förslag medför minskad effektivitet och sämre kvalitet för den samlande miljöprövningen i Västerbotten län. Rättstillämpningen blir knappast starkare av förslaget och miljömålsarbetet kommer att påverkas negativt eftersom resurser och kompetens försvinner från Västerbotten

För ytterligare kommentarer med anledning av detta pressmeddelande kontakta regionstyrelsens ordförande Erik Bergkvist 070-6186855 alternativt regionstyrelsens vice ordförande Ewa-May Karlsson 070-6636494

Presskontakt Thomas Hartman 070-666 4995

Skriv ut

2 maj, 2011 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer