Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Region Västerbotten presenterar pristagarna av 2011 års folkhälsopris

Vid dagens sammanträde med Region Västerbottens förbundsfullmäktige delades Region Västerbottens folkhälsopris ut.

Pressmeddelande

Vid dagens sammanträde med Region Västerbottens förbundsfullmäktige delades Region Västerbottens folkhälsopris i kategorierna; ”Trygg och säker sex”, ”Mat och hälsa”, ”Nolltolerans mot droger” samt ”Fysiska aktiviteter för bättre hälsa”. Den totala prissumman är 80.000 kronor och prisen delades ut av Harriet Hedlund (S), Marita Fransson (S) samt Janeth Lundberg (S). Här är pristagarna.

Pristagarna av 2011 års folkhälsopris är:

Trygg och säker sexualitet

Ungdomsgården Arnold i Ånäset 20.000 kr

Nolltolerans mot droger

Fritidsledarna i Storuman 20.000 kr

Umeå Legend Club 20.000 kr

Hälsofrämjande fysiska aktiviteter

Malå IF – Driv in idrott 20.000 kr

———————————————————————————————-

Trygg och säker sexualitet:

Ungdomsgården Arnold i Ånäset – Priset delas ut av Harriet Hedlund (S)

Motivering: – Eva Uhlander arbetar som ledare på ungdomsgården. Hon genomför aktiviteter som passar och lockar många, och samtidigt ger dem kunskaper på ett enkelt, lättsamt och roligt sätt. Hon har bl.a. haft olika studiecirklar där de har läst om HIV och säker sex. Tjej- och killgrupper har diskuterat attityder mot varandra, hur man uppför sig, vad din klädstil och ditt kroppsspråk ger för signaler. Friskvård är också en aktivitet hon bedriver samt att i grupp jobba tillsammans för att få kunskap om matlagning och att äta rätt. Att hitta aktiviteter som lockar ungdomar från hela kommunen, har Eva lyckats med på ett utomordentligt bra sätt. En samlingspunkt som ger trygghet, lärdom och gemenskap.

Nolltolerans mot droger

Fritidsledarna i Storuman – Priset delas ut av Marita Fransson (S)

Motivering: Fritidsledarna i Storuman består av fyra ledare där Catarina Samuelsson är arbetsledare. Från läsårets start 2010 har fritidsverksamheten i Storuman förändrats. Från att ha varit en verksamhet med traditionella aktiviteter har man nu inriktat sig på ungdomarnas behov och önskemål utifrån bl.a. resultaten från Lupp-enkäten (lokal uppföljning av ungdomspolitiken). De har startat ett rökavvänjningsarbete, efter det att ett antal äldre ungdomar som ofta kommer till Aktiviteten (här ligger alltså fritidsverksamheten) började prata om att de skulle vilja sluta röka. Snabbt reagerade fritidsledarna och har nu startat ett arbete som följs upp varje vecka. De samverkar med bl.a. Anette Liljegren, folkhälsosamordnare i kommunen. Vidare har man lyckats få igång ett gäng som varje vecka går stavgång under ledning av en grabb, som initialt inte gillade att röra på sig. Bland de äldre ungdomarna (över 18 år) har det tidigare funnits en utbredd rotlöshet som bl.a. visat sig som ”bus” på byn. Fredagarna har ofta varit ”festkvällar”. Fritidsledarna har nu lyckats engagera dessa ungdomar genom att de varje fredag spelar innebandy tillsammans. Gruppen består av ca 20 ungdomar (ca 50 procent av den åldersgruppen) där många nu utökat sin träningsdos till tre ggr/vecka. I Storumans samhälle har det blivit färre bråk och ”fester”.

Umeå Legend Club

Motivering: Umeå Legend Club – Raad Al-Duhan har byggt upp Umeå Leged Club till en mångsidig verksamhet som förutom boxning och basket även rymmer kulturaktiviteter som dans, teater och skrivande. Raad är en eldsjäl med tydliga mål för sitt arbete och allt han gör styrs av viljan att hjälpa barn och unga att göra positiva livsval och bli delaktiga i samhället på konstruktiva och utvecklande sätt. I verksamheten ställer han krav på total avhållsamhet från tobak, alkohol och droger. Detta är extra betydelsefullt då verksamheten i stor utsträckning bedrivs bland unga i utsatta miljöer däribland många ensamma flyktingbarn. Raads metod är att kombinera kärlek och tro på varje människas förmåga med en tydlig värdekod i verksamheten. Droger accepteras inte och inte heller mobbning eller diskriminering och ungdomarna i verksamheten förväntas visa hänsyn, gott kamratskap samt hjälpa och stötta varandra. Genom att låta ungdomarna ta ledarroller i verksamheten bidrar han till deras självförtroende. Inom klubben har han utvecklat träning för funktionsnedsatta ungdomar där mellan 5 och 10 ungdomar regelbundet deltar. Rullstol är inget hinder för att träna boxning och basket och Raad har förmåga att peppa ungdomarna och få dem att tro på sig själv. (Harriet Hedlund)

Hälsofrämjande fysiska aktiviteter:

Malå IF – Priset delas ut av Janeth Lundberg (S)

Motivering: Malå IF – Driv in idrott. Malå IF har tagit ett stort grepp om ungdomars rörlighet. Studier visar att färre ungdomar rör på sig, samt att färre är anslutna till föreningar. Därför startades Drive in idrott, där alla är välkomna. Olika prova på aktiviteter genomförs, med idrotter som finns, och med idrotter som normalt inte finns på orten. Därtill har föreningen aktiviteter på kvällar och helger samt lov, för att öka ungdomarnas fysiska aktivitet. Vidare har man genomfört ledarskapsutbildningar där ca 30 ungdomar utbildats. Man har köpt in utrustning för utlåning, för att alla ska ha möjlighet att delta i en idrott som de inte har utrustning till. Detta ger förutsättningar till bättre integration.

 

FAKTA Region Västerbottens folkhälsopris

Region Västerbotten har från den 1 januari 2011 fått uppdraget att bedriva regional kulturverksamhet. I uppdraget ingår folkhälsopriset Ung kultur och hälsa. Alla som arrangerar, arbetar med eller representerar ung kultur i länet kan föreslås till folkhälsopriset.

För att kunna föreslås ska det man gjort, uppmärksammat och stärkt något av kategorierna ”Trygg och säker sex”, ”Mat och hälsa”, ”Nolltolerans mot droger” eller ”Fysiska aktiviteter för bättre hälsa”. Kategorierna baseras på några av de folkhälsopolitiska målen. Den totala prissumman är 80.000 kronor.

För ytterligare kommentarer med anledning av detta pressmeddelande ring Harriet Hedlund 070-397 46 22 Marita Fransson 070 – 699 19 67 eller Janeth Lundberg 070-576 82 95

Presskontakt – Thomas Hartman 070 – 666 4995

Region Västerbotten är den samhällsorganisation som har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Med landstinget och länets alla 15 kommuner som medlemmar och nära samarbete med andra parter inom och utanför regionen skapas utvecklingskraft för att göra regionen till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.

Pressbilder på regionstyrelsens ordförande, vice ordförande samt regiondirektör hittar du här: http://regionvasterbotten.se/toppmeny/pressrum/pressbilder/

Skriv ut

8 juni, 2011 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer