Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Region Västerbotten samlar länet kring kreativa näringar

Människor vill bo i attraktiva miljöer, vi har många sådana och vill nu stärka och utveckla dessa ytterligare säger Erik Bergkvist (S)

Region Västerbotten avsätter 8 000 000 kr för projekt som huvudsakligen bedrivs inom region Övre Norrland, med tyngdpunkt på Västerbotten. – Människor vill bo i attraktiva miljöer, vi har många sådana och vill nu stärka och utveckla dessa ytterligare säger Erik Bergkvist (S) regionstyrelsens ordförande. Som ett led i satsningen bjuder Region Västerbotten in till en idéverkstad i Lycksele den 4 maj för att diskutera möjliga projekt inom området kreativa näringar.

Idag öppnas en ny möjlighet att söka stöd från Region Västerbotten. Denna gång inom området kulturella och kreativa näringar. Utlysningen syftar till en kraftsamling kring kulturella och kreativa näringar där möjligheten för fler idéer och aktörer att medverka är en förutsättning för fortsatt utveckling.

Som ett led i Region Västerbottens fokus mot kreativa näringar bjuder regionförbundet också in till en konferens och projektidéverkstad i Lycksele för att diskutera möjliga projektidéer när det gäller kreativa näringar.

– Vi gör den här satsningen då vi ser att de kulturella och kreativa näringarnas betydelse för tillväxt, jobb och innovationer blir allt tydligare menar Erik Bergkvist och fortsätter – I Västerbottens län finns mycket goda förutsättningar för kulturella och kreativa näringar. Här finns högkvalificerade utbildningar, kompetensmiljöer och mötesplatser för företag, forskare och entreprenörer likväl som unika naturresurser, varumärken och människor. Det vill vi bygga vidare på.

Kulturen är viktig för länet 
Utlysningen riktar sig till projekt som avser att möta de kulturella och kreativa näringarnas utvecklingsbehov. Den attraktionskraft och de immateriella värden som kulturen skapar är viktiga ur ett nationellt och internationellt perspektiv. Förbättrade förutsättningar för kulturskapare och entreprenörer inom kulturella och kreativa näringar och ökad samverkan med näringslivet bedöms bidra till såväl regioners tillväxt som till ökad regional konkurrenskraft.

– Vi vill lägga ökat fokus i det regionala utvecklingsarbetet till kulturella och kreativa näringar, säger Erik Bergkvist. Inte bara för att positionera Västerbotten i ett internationellt perspektiv utan också för att stärka länets attraktivitet. De kulturella och kreativa näringarna har potential att med sin branschbredd, flexibilitet och mångfald bidra till en intressant arbetsmarknad, menar Bergkvist.

Fakta kreativa näringar: Region Västerbotten tillämpar Tillväxtverkets definition av begreppet kulturella och kreativa näringar och innefattar därmed områdena: arkitektur, design, film och foto, konst, litteratur, media, mode, musik, måltid, scenkonst, turism och besöksnäring, samt upplevelsebaserat lärande.

Stödet finansieras via Region Västerbottens statliga medel för regional utveckling, det så kallade länsanslaget 1:1. Länets regionala utvecklingsstrategi (RUS) och regionala tillväxtprogram (RTP) utgör de främsta styrdokumenten för hanteringen av dessa medel. Projekten kan pågå som längst 6 månader för en förstudie samt 36 månader för ett genomförandeprojekt.

Sökperiod Ansökningstiden börjar 18 april 2011 och går ut den 17 juni 2011.

För ytterligare kommentarer med anledning av detta pressmeddelande kontakta regionrådet Erik Bergkvist, 070 – 618 68 55 eller Katarina Molin, Chef Enheten finansiering och projektstöd, 090 – 165746 

Presskontakt Thomas Hartman, 070 – 666 4995

Skriv ut

19 april, 2011 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer