Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Robertsfors i dialog med Region Västerbotten. Vill upprusta E4:an

Patrik Nilsson, kommunstyrelsens ordförande i Robertsfors kommun lyfter frågan om upprustning av E4:an med Region Västerbotten.

Patrik Nilsson, kommunstyrelsens ordförande i Robertsfors kommun lyfter frågan om upprustning av E4:an med Region Västerbotten. En fråga som också nyligen efterlysts av Handelskammaren på debattplats i länets tidningar.

Vid överläggningen mellan Region Västerbotten diskuterades utvecklingsfrågor för Robertsfors. En fråga som lyftes särskilt gäller framtida transporter och dess betydelse för Robertsfors.

– Robertsfors har ett unikt läge mellan E4 och den kommande Norrbotniabanan. Vi vill peka på att en upprustning av E4:an skulle skapa helt nya förutsättningar för trafik och kommunikationer vilket både skulle vara bra för länet och för Robertsfors menar kommunstyrelsens ordförande i Robertsfors Patrik Nilsson (S) och oppositionsrådet Lars Bäckström (C).

Nyligen skrev två representanter för Handelskammaren i Västerbotten Thor Persson och Jan Bergmark en debattartikel (VK 30 mars) där de efterlyser en upprustning av E4: ”E4:an löper som en livsnerv längs kusten och är hårt belastad med både gods och människor. För alla som nyttjar E4:an mellan Umeå och Skellefteå vet att det här är en stor flaskhals!”

Handelskammaren fortsätter: ”Vem bryr sig om denna viktiga pulsåder i Västerbotten? Det är sällan vi hör någon politiker höja sin stämma i denna fråga och i Trafikverkets planer för investeringar i riksvägnätet finns inga medel avsatta.”

Nu lyfter Patrik Nilsson och Lars Bäckström, Robertsfors frågan.

– Vi har haft en bra överläggning där Robertsfors har bidragit med viktiga inspel. Vi bär med oss synpunkterna i länets utvecklingsarbete och framför allt när vi skapar en trafikmyndighet i Västerbottens län säger Erik Bergkvist (S), regionråd.

– Värdet av en bra kollektivtrafik kan inte nog understrykas. Genom att skapa bra förutsättningar för trafikplanering och hålla en nära dialog med kommunerna i länet, som vi idag haft med Robertsfors, kan vi tillsammans hitta förutsättningar till bättre samhällsservice exempelvis länka kollektivtrafiken mellan olika trafikslag menar Erik Bergkvist.

Den 1 januari 2012 träder en ny kollektivtrafiklag i kraft som innebär att det ska finnas en regional kollektivtrafikmyndighet som ska besluta om hur den regionala kollektivtrafiken skall organiseras.

Bakgrunden till mötet mellan Robertsfors och Region Västerbotten är att ledningen för Region Västerbotten gör en Eriksgata runt länet. Regionledningen möter var och en av länets 15 kommuner och landstinget för särskilda överläggningar kring viktiga framtidsfrågor.

Vid överläggningen medverkade bland annat Robertsfors kommunalråd Patrik Nilsson (S) oppositionsrådet Lars Bäckström (C) samt kommunchef Karl Johan Bergmark.

Från Region Västerbotten deltog Erik Bergkvist (S), Ewa-May Karlsson (C) samt regiondirektör Peter Hedman och biträdande regiondirektör Anna Lassinantti.

För kommentarer med anledning av detta pressmeddelande ring Patrik Nilsson, kommunalråd, 070-297 82 22 alternativt regionråd Erik Bergkvist 070 – 618 6855

Presskontakt Thomas Hartman 070 – 666 4995

Skriv ut

5 april, 2011 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer