Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Se livets möjligheter – Psykeveckan i Umeå och Skellefteå 7 – 13 november

Psykisk ohälsa finns runt omkring oss alla. Hur återhämtar man sig bäst efter en tid av pykisk ohälsa och är det verkligen sant att psykossjukdom medför våld?

Psykisk ohälsa finns runt omkring oss alla. Hur återhämtar man sig bäst efter en tid av pykisk ohälsa och är det verkligen sant att psykossjukdom medför våld? Många intressant föredrag blir det under Psykeveckan i Umeå och Skellefteå.

Psykeveckan, v 45, är ett återkommande arrangemang som syftar till att öka förståelsen för och kunskapen om psykisk ohälsa, psykisk sjukdom och konsekvenserna av detta. Detta görs med hjälp av föreläsningar, kulturella aktiviteter och andra arrangemang där budskapet på ett eller annat sätt förs fram.

Psykeveckan vill verka för ett öppnare samhälle där allas lika värde är självklart. Våra aktiviteter under psykeveckan är kostnadsfria eller erbjuds till självkostnadspris för att nå så många som möjligt.

Vi är en rad organisationer som tillsammans planerar och arrangerar Psykeveckan. Fokus ligger på psykisk ohälsa, psykiska sjukdomar och psykiska funktionshinder och deras konsekvenser .

Vi vill förmedla kunskap och hopp, lyfta fram en mångfald av erfarenheter som motverkar fördomar och leder till förståelse och förändrade attityder till människors olikheter.

Målsättningen med utbildningsprogrammet är att rädda liv genom att öka kunskapen om psykiska sjukdomar, självmordsförsök och självmord samt minska de negativa attityder, rädslor och tabun som dessa ämnen vanligen väcker. Socialpsykiatriskt Kunskapscentrum i Västerbotten har utsetts att genomföra utbildningarna och tanken är att utbildningen, efter den utvärdering som görs, skall kunna erbjudas allmänheten ochideella föreningar.

Regeringen har även förlängt uppdraget (H)järnkoll ytterligare tre år med syfte att minska negativa attityder samt öka kunskapen om psykisk sjukdom och funktionsnedsättning.

Kontakt:
Maine Lundberg, Socialpsykiatriskt Kunskapscentrum, Region Västerbotten 070-586 46 34, maine.lundberg@regionvasterbotten.se

Presskontakt:
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten,  mariann.holmberg@regionvasterbotten.se, 072 222 73 43

Skriv ut

20 oktober, 2011 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer