Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Seniorer som resurs för fler unga i arbete

Äldre som resurs för unga och oerfarna på arbetsmarknaden – projektet Generations vill pröva nya metoder för att unga ska komma in på arbetsmarknaden.

Äldre som resurs för unga och oerfarna på arbetsmarknaden – projektet Generations vill pröva nya metoder för att unga ska komma in på arbetsmarknaden.
– De som närmar sig pensionsåldern får känna sig betydelsefulla ända tills de går i pension samtidigt som fler unga får jobb, säger Hans Lindberg (S), ordförande Utbildningsdelegationen, Region Västerbotten.

Västerbottens län och fyra andra Europeiska regioner har alla gemensamt att de har en snabbt åldrande befolkning. Risken är stor att de som går i pension inte hinner förmedla erfarenheter till alla de unga som måste finnas till hands vid en generationsväxling. Projektet Generations vill också verka för att kompetenta unga stannar i Västerbotten och på mindre orter.
– Att man närmar sig pensionsåldern ska inte vara en belastning. Man vill bli sedd som en resurs och vara delaktiga i tillväxt och utveckling under hela sitt yrkesliv och dessutom orka jobba till 65 års ålder, uttrycker Hans Lindberg.

Deltagarna i projektet Generations ska utbyta erfarenheter för att fler unga ska få jobb genom att se de som närmar sig pensionsåldern som en resurs och låta de vara mentorer för yngre med mindre erfarenhet.
Regionerna som deltar i projektet är Västerbotten län, Brescia i Italien, Lorraine i Frankrike, Wielkopolska i Polen och North Hungary

Fakta Generations
Generations är ett delprojekt inom Creator-programmet, ett så kallat miniprogram där sju europeiska regioner har gått ihop för att se hur en åldrande befolkning kan bli en möjlighet till regional ekonomisk utveckling. Projektet Generations är initierat av Brescia i Italien och övriga deltagande regioner är Lorraine i Frankrike, Norra Ungern, Västerbottens län och Wielkopolska i Polen.

Syftet
Att hitta metoder för att tillvarata äldre arbetstagares kompetens, dels som mentorer för ungdomar som kommer in på arbetsmarknaden och dels genom en arbetsorganisation som möjliggör arbete i första hand upp till pensionsåldern 65 år, men gärna längre.
Varje region/land tar fram tre ”best practice”. Av dem ska vi sedan gemensamt skapa en pilot som skall testas i Brescia och sedan i de övriga regionerna/länderna.
Region Västerbotten är projektägare tillsammans med Västerbottens läns landsting, Umeå kommun och Umeå universitet som deltar med en begränsad arbetsinsats. Projektet ska också etablera ett nätverk bestående av fackförbund.

Projektet pågår till den 30 juni 2013
Ett regionalt nätverk skall byggas upp med deltagare från Region Västerbotten, landstinget, länets 15 kommuner, Umeå universitet och privata företag. Kompetensplattform Västerbotten som samordnas av Region Västerbotten kommer att vara basen för nätverket.

För mer information:

Hans Lindberg, ordförande utbildningsdelegationen, Region Västerbotten, 070 589 01 66,  hans.lindberg@umea.se

Evy Gustafson, Projektledare, Region Västerbotten, Tel: 090-16 57 18 Mobil: 072-226 57 18, evy.gustafson@regionvasterbotten.se

Presskontakt:

Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, Mobil: 072- 222 73 43,  mariann.holmberg@regionvasterbotten.se

Skriv ut

4 april, 2012 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer