Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Sex röster om Barnhälsorapport 2012

Hur kommer Barnhälsorapporten användas i ditt arbete/din kommun/organisation?

Hur kommer Barnhälsorapporten användas i ditt arbete/din kommun/organisation?

Läs hela Barnhälsorapporten och specifika kommunblad

Annika Mörtsell, förste socialsekreterare, Storumans kommun
Vi kommer lyfta rapporten i alla nämnder och den blir användbar i samverkan mellan olika verksamheter. Sen har vi ju tydligt sett att mobbning är ett förbättringsområde.

Gunnar Viklund, ledamot i nämnden för folkhälsa och primärvård i Umeåregionen.
Rapporten blir jättebra i samverkan mellan skola, socialtjänst och hälsocentral.

Gun Viklund, skolsköterska, Sorsele
Det här blir ett påtagligt verktyg i arbetet med att identifiera insatser och här idag har vi redan blivit mer uppmärksamma på betydelsen att jobba mer mot tobak och alkohol.

Pär Åhdén, IFO-chef, socialtjänsten, Skellefteå kommun
Rapporten är bra, men vi måste analysera den ytterligare. Men man funderar onekligen över situationen för ensamståden med barn och hur man hanterar barnfattigdom.

Yvonne Lundqvist, sjuksköterske, hälsocentralen Hörnefors.
Som en del av Umeå, får vi en fingervisning om vad kommunen är bra på. Men vi behöver hämta in mer statistik från hälsovården för att ge rapporten bättre betydelse för Hörnefors.

Sivbritt Warnberg, familjerådgivare, Lycksele kommun
Vi måste diskutera mer om hur vi ännu bättre kan vara ett föräldrastöd och då kanske genom föräldrautbildning. Sen kan vi nog behöva samarbeta mer mellan kommunerna.

Skriv ut
26 mars, 2012 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer