Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Slut på adresser i Cybervärlden!

Västerbotten först ut som region som gemensamt förbereder sig för ny adresstandard.

Västerbotten först ut som region som gemensamt förbereder sig för ny adresstandard
Innan slutet av 2011 kommer det inte längre att finnas IP-adresser i dagens adresseringsstandard som kallas IPv4. För att tjänster på Internet ska vara nåbara även i framtiden för brukar som företag, offentlig sektor och privatpersoner behöver regionen förbereda sig inför den nya adresstandarden IPv6.

– Med den snabba tjänsteutvecklingen i näten kommer inom kort varenda pryl i vår vardag behöva en adress på nätet då vi går mot att allt är uppkopplat inte bara våra datorer och telefoner utan också allt från smarta hemprylar för övervakning till bilar etcetera, säger AC-Nets vd Eva-Marie Marklund.
Ac-Net tillsammans med alla kommuner i Västerbotten genomför ett projekt som finansieras förutom av deltagande organisationer också av Region Västerbotten. Syftet med projektet är att ta fram en tydlig beskrivning av hur adresstandarden IPv6 kan införas i respektive kommunalt stadsnät samt inom det regionala nätet AC-Net.

Fakta
AC-Net i samarbete med länets kommuner erbjuder ett konkurrens- och leverantörsneutralt fiberoptiskt nät med kapacitetstjänster till näringsliv och offentlig sektor. AC-Net är en del av Region Västerbotten.

Definitioner Internetprotokoll (IP)
För att datorer och annan utrustning ska kunna kommunicera med varandra över Internet måste de använda samma uppsättning regler för kommunikationen, samma protokoll. Det är detta Internetprotokoll som förkortas IP. Dagens Internet använder främst version 4 av IP, IPv4.
Eftersom antalet adresser i IPv4 är begränsat kommer framtidens Internet att använda nästa generations IP, IPv6. Med IPv6 blir IP-adresserna 128 bitar långa i stället för 32, vilket innebär att det totala antalet möjliga adresser blir i det närmaste obegränsat. För att demonstrera detta kan man nöja sig med att förklara att det med IPv6 skulle kunna finnas cirka 5 x 10 upphöjt till 28 IP-adresser för varje individ på jorden. Då skulle just du alltså få dina helt egna 50 000 000 000 000 000 000 000 000 000 IP-adresser!

Kontakt:
Eva-Maria Marklund, vd AC-net, Region Västerbotten, +46 (0)70 585 05 76, eva-marie.marklund@ac-net.se

Presskontakt:
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, 072 222 73 43,mariann.holmberg@regionvasterbotten.se

Skriv ut

9 november, 2011 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer