Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Starkare region med ansvar för statliga kulturmedel

Nu är beslutet fattat att Region Västerbotten har ansvaret för fördelning av statliga kulturmedel i Västerbotten. Nära 75 miljoner överförs från Kulturrådet.

Nu är beslutet fattat att Region Västerbotten har ansvaret för fördelning av statliga kulturmedel i Västerbotten. Nära 75 miljoner överförs från Kulturrådet.
– Vi får fördela till de verksamheter som staten tidigare beslutat om. Det visar också hur viktigt det är att vi regionalt och lokalt satsar på kulturen, får att inte tappa statliga pengar, säger Nina Björby (S), kulturberedningens ordförande, Region Västerbotten.
I och med överföringen höjdes det totala anslaget med 1 procent. Kulturrådet motiverar höjningen med bland annat satsningar på unga, minoriteters kultur, berättarkonst, det ideella engagemanget, dokumentärfoto, det samiska kulturarvet, resurscentrum för bild- och formkonst, bibliotekens verksamhet och den regionala satsningen på 2014.
– Vi hade begärt mer, men jag är förhållandevis nöjd då årets ökning var procentuellt större än förra året, säger Nina Björby.

Stöd som följer kostnadsutvecklingen – nödvändigt
I framtiden hoppas hon att staten höjer till en nivå som gör att även kulturen kan följa övriga kostnadsökningar i samhället och ge ökad tillväxt genom kulturutveckling.
Nu har en ny process startat och landat på en något högre nivå än tidigare. Dessutom är Nina Björby nöjd med att processen med dialogmöten i kommuner, på institutioner, med föreningslivet och Statens kulturråd inneburit att alla parter kommit varandra närmare.
– Västerbottens kulturaktiva och vårt utbud är fantastiskt – och det kulturenagemang vi mött i länets kommuner har generellt varit fenomenalt, uttrycker Nina Björby.

Genom samverkan, kulturdialoger och regionalt ansvar hoppas Nina Björby att kulturen blir ännu starkare och mer tillgänglig för alla – både i att skapa själv och för att ta del av det som erbjuds.
– Självklart också att konstnärligheten får fortsätta utvecklas på sin egen grund och både i spets och bredd, säger Nina Björby.

Fördelningsansvar i fyra län
Som en central nod för Norrland blir också Region Västerbotten ansvarig för fördelning av turnéstöd till de fyra Norrlandslänen.
– Nu går vi också vidare med ansökningar om utvecklingsbidrag och här hoppas vi att satsningen på 2014 ska ge oss extra tilldelning, avslutar Nina Björby.

Läs Pressmeddelande från Kulturrådet
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/kulturradet/pressrelease/view/kulturraadets-styrelse-foerdelar-1-2-miljarder-kronor-till-kultur-i-regionerna-727088

Kontakt:
Nina Björby (S), kulturberedningens ordförande, Region Västerbotten,nina.bjorby@regionvasterbotten.se, 070 627 49 96

Presskontakt:
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten,mariann.holmberg@regionvasterbotten.se, 072 222 73 43

Skriv ut

30 januari, 2012 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer