Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Stora projektsummor till Västerbotten

Ca 71 miljoner kr prioriteras till projekt i Västerbotten ur de europeiska strukturfonderna. Tydliga satsningar görs på arbetsmarknadsinsatser, inkludering, hållbar tillväxt och företagande.

Ca 71 miljoner kr prioriteras till projekt i Västerbotten ur de europeiska strukturfonderna. I strukturfondspartnerskapet mellan Norr- och Västerbotten görs tydliga satsningar på arbetsmarknadsinsatser, inkludering, hållbar tillväxt och företagande.

– De prioriteringar som är gjorda har en tydlig koppling till de aktuella behoven i våra län, säger Erik Bergkvist (S), regionråd vid Region Västerbotten.

Inom ramen för den europeiska socialfonden prioriteras projekt med direkt västerbottensanknytning för nära 28 miljoner kronor. Bland projekten finns bland annat ”ASAP” i Robertsfors kommun med syfte att bygga upp en omställningsarena för målgruppen arbetslösa, invandrare, unga och svåretablerad arbetskraft. I projektet ”SFI: klara, färdiga, gå” i Umeå är målet att hjälpa nyanlända personer med kort eller ingen skolbakgrund ut på arbetsmarknaden och in i egen försörjning. Lycksele kommun beviljades projektet ”AC lyftet” där tjänstemän inom Region 8 ska kompetensutvecklas inom frågor med koppling till mångfald, digitalisering, att leda i förändring och att samverka med externa aktörer.

Inom den Regionala utvecklingsfonden gick kring 43 miljoner kronor till länet. Ett av projekten med direkt Västerbottenskoppling var Uminova Innovation AB:s projekt ”Cleaner Growth” som vill utveckla fler miljömässigt hållbara företag och produkter genom ökad samverkan mellan akademi, kommun/region, näringsliv och cleantech-området. AC-net har beviljats över 22 miljoner kronor för att öka antalet hushåll och företag i Västerbotten med tillgång till fast bredbandsnät.

– Det gäller att prioritera de projekt som kan göra störst nytta för flest personer på kort och lång sikt, och jag känner mig nöjd med resultatet, säger Erik Bergkvist. Vi vill satsa på den hållbara platsen Västerbotten, och samtliga prioriteringar tror vi kan leda till just det.

Av den totala prioriteringslistan är flera projekt länsöverskridande. Tillväxtverket och ESF-rådet kommer nu som förvaltande myndigheter att fatta de formella besluten för varje projektägare.

Listor med prioriterade projekt finns att ladda ner i menyn till vänster.

 

För mer information:

Katarina Molin

Chef Analys, planering oh projektutveckling vid Region Västerbotten

070-342 7234, katarina.molin@regionvasterbotten.se

Presskontakt:

Micaela Löwenhöök

Kommunikatör

070-316 37 01, micaela.lowenhook@regionvasterbotten.se

Skriv ut

10 december, 2015 |
Micaela Löwenhöök
Micaela Löwenhöök

Bilagor

Kommentarer