Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Sundbom får nytt uppdrag att samordna kreativa näringar

Region Västerbotten har sedan tidigare presenterat fyra satsningar för att stärka Västerbottens läns konkurrenskraft inom området kulturella och kreativa näringar.

Region Västerbotten har sedan tidigare presenterat fyra satsningar för att stärka Västerbottens läns konkurrenskraft inom området kulturella och kreativa näringar. Nu är den femte satsningen klar. Nu presenteras vem som får uppdraget att samordna arbetet. Uppdraget går till Anette Sundbom som därmed lämnar posten som länskulturchef.

– Jag är hedrad över uppdraget som ska bli både roligt, intressant och framför allt utmanande säger Anette Sundbom i en kommentar och fortsätter – Kreativa näringar har verkligen stor tillväxtpotential i Västerbotten och det ska bli spännande att tillsammans med andra bidra till att stärka länets positioner inom området ytterligare.

Västerbottens län har ett starkt kulturutbud inte minst inom scenkonst och litteratur. Vid sidan av de etablerade kulturella näringarna finns ett antal marknadsledande företag inom området digital media och teknik. Nu ska alltså regionens insatser samordnas bättre.

– Region Västerbotten stärker satsningen inom kulturella och kreativa näringar ytterligare och går in med Anette Sundbom som besitter en god strategisk kunskap kring området för att samordna våra insatser säger regiondirektör Peter Hedman.

I och med uppdraget påbörjas arbetet med rekrytering av ny länskulturchef.

Fakta kulturella och kreativa näringar:

Region Västerbotten tillämpar Tillväxtverkets definition av begreppet kulturella och kreativa näringar och innefattar områdena: arkitektur, design, film, foto, konst, litteratur, media, mode, musik, måltid, scenkonst, turism, besöksnäring samt upplevelsebaserat lärande.

Region Västerbottens satsningar:

För det första avsätter Region Västerbotten åtta miljoner för projekt inom området kreativa näringar med sista ansökningsdag 17 juni. För det andra har regionförbundet nyligen genomfört en välbesökt projektidéverkstad i Lycksele inom området. För det tredje deltar Region Västerbotten i ett flertal nationella och regionala projekt; exempelvis Krenova som driver inkubatorverksamhet i Umeå och Luleå. För det fjärde, i bred samverkan med alla aktörer inom området och med finansiering från Tillväxtverket, ska regionen ta fram en regional strategi och handlingsplan för de kreativa och kulturella näringarna.

För det femte. Nu är det alltså den klart att Anette Sundbom får uppdraget att samordna arbetet.

För ytterligare kommentarer med anledning av detta pressmeddelande kontakta regiondirektör Peter Hedman, 070-696 83 08 eller Anette Sundbom 070-549 24 44

Skriv ut

16 maj, 2011 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer