Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Västerbotten arrangerar unik sommarskola i Holland

Region Västerbotten medarrangerar i veckan en europeisk sommarskola i Almere, Nederländerna. Sommarskolan är den del av Västerbottens läns landstings samarbete inom Assembly of European Regions (AER).

Region Västerbotten medarrangerar i veckan en europeisk sommarskola i Almere, Nederländerna. Sommarskolan är den del av Västerbottens läns landstings samarbete inom Assembly of European Regions (AER).

–  Sommarskolan är ett spännande koncept med sin unika blandning av ungdomar och regionala beslutsfattare från olika länder. Det möjliggör intressanta utbyten och kreativitet över gränser och generationer sägerThomas Hartman (S), ledamot i AER:s styrelse från Västerbotten.

Västerbotten representeras av två ungdomar; Hanna Sjöström, 23 år från Skellefteå och Lena Andersson,18 år från Ånäset. Hanna och Lena får under veckan träffa andra engagerade unga européer, lära sig mer om ungdomars deltagande i regional utveckling och skapa kontakter.

Sommarskolan ska förbättra möjligheterna för ungdomar att påverka och engagera sig i regionalpolitik, samtidigt som de utbyter idéer och erfarenheter med andra ungdomar från hela Europa.

Varje år har sommarskolan ett särskilt tema. I år är temat Ungdomar i en föränderlig värld och berör allt från deltagande i politik och samhälle, fördelar och nackdelar med sociala medier till klyftor mellan ungdomar.

Per-Daniel Liljegren, skolchef i Sorsele, har föreläst på temat utbildning som en universell rättighet. Under den uppskattade föreläsningen har Per-Danielberättat om sina erfarenheter från skolan i Sorsele och vilka sju komponenter som enligt han är nödvändiga för framtidens utbildningssystem. En av dessa är lärarnas förmåga att göra utbildningen meningsfull för elevernas framtid.

– Det kräver att varje lärare etablerar en unik kontakt med varje enskild elev. Då ökar förutsättningarna för att engagera och entusiasmera människor vilket förbättrar studieresultaten menar Liljegren.

Assembly of European Regions (AER) är Europas största oberoende regionala nätverk. AER består av mer än 270 regioner från 33 länder och 16 interregionala organisationer.

AER är sina medlemmars politiska röst och ett forum för interregionalt samarbete. 70 % av medlemmarna är från EU och 30 % från andra europeiska länder.

Vid årets sommarskola deltar regionala beslutsfattare och ungdomar från 50 regioner i 21 länder som i diskussionerna som varvas med studiebesök.

För ytterligare kommentarer med anledning av detta pressmeddelande kontakta Thomas Hartman, 070-666 4995, Hanna Sjöström 070-521 55 86, Lena Andersson 070-6146379 samt Per-Daniel Liljegren 070-346 22 18

Läs mer om AER på www.aersverige.se och www.aer.eu

Region Västerbotten är den samhällsorganisation som har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Med landstinget och länets alla 15 kommuner som medlemmar och nära samarbete med andra parter inom och utanför regionen skapas utvecklingskraft för att göra regionen till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.

Pressbilder på regionstyrelsens ordförande, vice ordförande samt regiondirektör hittar du här: http://regionvasterbotten.se/toppmeny/pressrum/pressbilder/

VästerbottensTurism är en del av Region Västerbotten, och samordnar den turistiska marknadsföringen av länet nationellt och internationellt. Vi uppmuntrar och stimulerar företags- och produktutveckling och genomför insatser för kvalitets- och miljösäkring.

Skriv ut
26 augusti, 2011 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer