Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Västerbotten håller toppmöte på Gotland

Nu kommer Västerbottens län att anordna samlade aktiviteter i anslutning till den så kallade Almedalsveckan.

Nu kommer Västerbottens län att anordna samlade aktiviteter i anslutning till den så kallade Almedalsveckan. Ledande representanter för kommuner i länet, länsstyrelsen, landstinget, universitetet, näringslivet och civila samhället ska bo tillsammans, utbildas och delta i aktiviteter i Almedalen.
– Syftet är dubbelt. Dels ska Västerbotten stärka sin position och dels behöver vi vässa våra nätverk och vårt sätt att jobba tillsammans säger Thomas Hartman, kommunikationschef för Region Västerbotten.  

– Bland annat arrangerar en utbildning tillsammans med bland annat Skellefteå Kommun, på plats på Gotland för länets representanter. Utbildningen handlar om hur Almedalsveckan praktiskt kan användas för att stärka opinionsbildningen från Västerbotten säger Thomas Hartman.

Thomas Hartman ser satsningen från Region Västerbottens sida som långsiktig. – Förra året var det närmare 1400 seminarier i kalendariet och mycket talar för att Almedalen kommer att fortsätta att utvecklas som en unik plats för samhällsdebatt. Här behöver också Västerbottens län vara med i det offentliga samtalet han och fortsätter. – Detta är ett av flera initiativ vi tar från Västerbottens län för att förbättra vår opinionsbildning och våra nätverk.

– Bland annat kommer vi att diskutera tillsammans vilka satsningar som kan vara värt pengarna, hur vi kan stärka upp våra opinionsbildande arbete och hur vi kan formge vår medverkan i olika nationella sammanhang säger Thomas Hartman.

Almedalssatsningen är en del i projektet Regional dragningskraft som syftar till att jobba med varumärket Västerbotten.

– Drivkraften är att ännu tydligare stärka samarbetet mellan olika aktörer som arbetar för regionens utveckling. – Ett förbättrat samarbete mellan Västerbottens och Norra Sveriges tillväxtaktörer ger större kraft och skapar förutsättningar för en framgångsrik region menar Thomas Hartman.

Fakta Almedalsveckan:
Almedalsveckan hålls 3 – 10 juli och det är klart att samtliga partiledare kommer till Gotland. Förra året hölls 1396 seminarer under veckan. Arrangemangen gästades av 11 000 besökare, fler än 900 ackrediterade journalister och ca 800 arrangörer. Nu ska också Västbotten delta i organiserad form.

För ytterligare kommentarer med anledning av detta meddelande kontakta Thomas Hartman, kommunikationschef, Region Västerbotten 070 – 666 4995

Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Skälet till att våra medlemmar, länets 15 kommuner och Västerbottens läns landsting, bildade Region Västerbotten den 1 januari 2008 är att i en politisk styrd organisation ta ett regionalt politiskt ansvar för de regionala utvecklingsfrågorna och ha ett tydligt politiskt företrädarskap i det regionala tillväxtarbetet.

Skriv ut

20 maj, 2011 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer