Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Västerbotten presenterar gröna transporter för EU:s ordförandeskap

Det polska ordförandeskapet i EU har engagerat sig i frågan om gröna korridorer och förbättrad godslogistik.

Det polska ordförandeskapet i EU har engagerat sig i frågan om gröna korridorer och förbättrad godslogistik. Det polska näringsdepartementet har därför bjudit in Mårten Edberg, infrastrukturstrateg vid Region Västerbotten för att presentera EU-projektet Bothnian Green Logistic Corridor, som Region Västerbotten ansvarar för.
Projektet som pågår från 2011-2014 är ett av de största inom EU:s östersjöprogram, och kommer att utarbeta strategier och handlingsplaner för hur man kan lösa långsiktiga problem med otillräcklig transportkapacitet genom bättre logistik och samverkan.
– Vi har extra skjuts just nu genom att Polen också är partner i projektet men också genom att Polen precis som Sverige har en omfattande gruvindustri, säger Mårten Edberg.

Tryck på EU från flera håll
Konferensen arrangeras inom ramen för Polens ordförandeskap i EU och EU-kommissionen kommer att presentera förslaget till det nya infrastrukturprogrammetTEN-T vid konferensen. Sverige och Finland har gjort gemensam sak i att lyfta fram betydelsen av Bottniska korridoren för tillväxten både i norra Skandinavien och hela Europa.

Råvaror från norr till Europa
Godstransporter från och till norra Skandinavien är ett hett ämne inom EU, under Polens ordförandeskap. I början av september uppvaktades EU:s transportkommissionär Siim Kallas av de svenska och finska infrastrukturministrarna, om betydelsen av Bottniska korridoren, vid EU:s transportministermöte i Polen. De vill att EU tar ett större ansvar för att stödja utbyggnaden av järnvägsstråken på den svenska och finska sidan av Bottenhavet, eftersom hela EU är starkt beroende av råvaror och industriprodukter från denna region.
Nu är det hans närmaste medarbetare Jean-Eric Paquet som presenterar EU:s förslag till TEN-T programmet och träffar Mårten Edberg från Region Västerbotten i en paneldebatt om gröna korridorer.
– Nu trycker vi på från alla håll och förhoppningsvis kommer det ge resultat, fortsätter Mårten Edberg.

Botnisk korridor i EU-budget
Bottniska korridoren handlar till stor del om järnvägsinfrastrukturen som knyter samman Barentsområdet med övriga Europa och Ryssland. Den är nödvändig för både gods- och persontransporter men räcker inte till för de ökande transporterna i framtiden. Förutom att det kostar stora pengar att bygga ut infrastrukturen tar det mycket lång tid och tillväxten kan inte vänta. LKAB:s och Bolidens fördubbling av mineralutvinningen sker nu. Projektet Botnian Green Logistic Corridor försöker bearbeta problemet från ett annat håll.
– Det handlar om att utnyttja redan upparbetade vägar på ett mer effektivt sätt och ge underlag till kommande infrastruktursatsningar som exempelvis Norrbotniabanan, berättar Mårten Edberg, infrastrukturstrateg vid Region Västerbotten.
Men effektivitet ger även andra positiva effekter som ett ökat samarbete i Skandinavien och Barents, minskad användning av naturresurser, bättre konkurrensfördelar för näringslivet och bättre användande av befintliga samhällslösningar.

Transportled för ett helt Europa 
För Västerbotten, ett län med långa avstånd för både gods- och persontransport har Bottniska korridoren högsta prioritet.
– Förbättrad logistik tillsammans med nödvändig utbyggnad av järnvägen kommer ge näringslivet i de nordliga regionerna bättre konkurrensfördelar och är en viktig del i att hålla samman Europa. Väldigt glädjande är det då att vi också har regeringsstöd från både Finland och Sverige, säger Erik Bergkvist (S), Ordförande Regionstyrelsen, Region Västerbotten.

Kontakt:
Erik Bergkvist (S), Ordförande Regionstyrelsen Region Västerbotten, 070 618 68 55
Mårten Edberg, infrastrukturstrateg på Region Västerbotten, 070 216 86 25.

Presskontakt: Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, 072 222 73 43

Skriv ut

18 september, 2011 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer