Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Västerbottens län ökar sin befolkning

Västerbottens län ökat sin befolkning med 738 personer. Västerbottens län har därmed den 12:e starkaste befolkningstillväxten i riket.

ÖKAR. Statistiska Centralbyrån publicerar idag befolkningssiffror för helåret 2010. Enligt siffrorna har Västerbottens län ökat sin befolkning med 738 personer. Västerbottens län har därmed den 12:e starkaste befolkningstillväxten i riket. Umeå kommun som har haft en obruten befolkningsökning under de senaste 40 åren är enligt siffrorna från SCB den tionde starkast växande kommunen i landet. Endast ett fåtal kommuner i storstadslänen samt Uppsala, Linköping och Örebro, uppvisar starkare befolkningsökning än Umeå.

Regionråd Erik Bergkvist är nöjd över att Västerbottens län uppvisar en så stark konkurrenskraft i ett nationellt perspektiv. Samtidigt menar Bergkvist att det är viktigt att ha vetskap om att befolkningsökningen är ett resultat av en positiv befolkningsutveckling i två utav länets femton kommuner. Umeå kommun som under 2010 ökat befolkningen med 1 398 personer och Vännäs kommun som ökat med 57 personer. I övriga kommuner minskar befolkningsantalet. Från -7 personer i Sorsele, till -129 personer i Skellefteå. Storumans kommun minskar sin befolkning med -107 personer under år 2010 något som sett till kommunens befolkningsstorlek, är en relativt stor förändring (-2 %). Den största procentuella minskningen uppvisar dock Åsele kommun som minskar sin befolkning med -3 % under året.

– Det är såklart allvarligt att så många kommuner i regionen minskar sin befolkning, understryker Erik Bergkvist. Vidare är det allvarligt att detta det generella mönstret för stora delar av Sverige.

Närmare hälften av Sveriges kommuner minskar sin befolkning under 2010.Sett till de fyra norrlandslänen så minskar befolkningen i 33 av 44 kommuner. Den befolkningstillväxt som sker i Luleå, Boden, Piteå och Arvidsjaur är dock inte tillräckligt för att Norrbottens län ska kunna uppvisa en positiv befolkningsutveckling. På samma sätt är den positiva befolkningsutvecklingen i Sundsvall och Timrå kommuner inte nog stark för att motverka befolkningsminskningen i Västernorrlands län. Däremot så balanserar den positiva befolkningsförändringen i Östersund, Krokom och Bräcke kommuner befolkningsminskningen bland övriga kommuner i Jämtlands län. Befolkningsförändringen i Jämtland är 25 personer under år 2010.

– Vi ska såklart vara stolta över att Västerbotten är den region i Norra Sverige som bidrar till att den negativa befolkningsförändringen i norrland minskar säger Erik Bergkvist och fortsätter. Däremot så måste vi arbeta för att fler kommuner i regionen ökar i befolkning. Samt att de kommuner som idag är starka befolkningscentra i Västerbottens län och i norrland, ges fortsatt möjlighet att ytterligare stärka sin konkurrenskraft, mot de starkast växande centra på andra håll i Sverige.

För ytterligare kommentarer med anledning av detta pressmeddelande

Ring regionrådet Erik Bergkvist (S) 070-618 68 55

Presskontakt Thomas Hartman 070 – 666 4995

Skriv ut

18 februari, 2011 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer