Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Västerbottens samverkan med EU stärks

Regionråd Erik Bergkvist (s) besökte under onsdagen EU:s generaldirektorat för regionalpolitik, DG-Regio i Bryssel för möte med dess generaldirektör Dirk Ahner.

BRYSSEL. Regionråd Erik Bergkvist (s) besökte under onsdagen EU:s generaldirektorat för regionalpolitik, DG-Regio i Bryssel för möte med dess generaldirektör Dirk Ahner.

Tillsammans med andra företrädare för regionerna inom NSPA (Northern Sparsely Populated Area) fick Bergkvist tillfälle till samtal om hur NSPA kan samverka med kommissionen för en stark framtida sammanhållningspolitik.

Vid mötet uttryckte Ahner att NSPA är en av de starkaste medspelarna som DG-Regio har i utformandet av den framtida sammanhållningspolitiken. Ahner menar att NSPA:s roll som diskussionspartner vuxit i betydelse under senare år. Bland annat lyfter Ahner fram det gemensamma yttrandet från NSPA kring den framtida sammanhållningspolitiken som ett exempel på detta.

– Det är positivt att NSPA har direktkontakt med ledningen för DG-Regio säger Erik Bergkvist – Västerbotten ser det som angeläget med ett fortsatt starkt samarbete inom NSPA i dessa frågor.

– Ett långsiktigt och idogt samarbete inom NSPA om sammanhållningspolitiken har lett fram till att DG-Regio idag erbjuder oss möjlighet till att vara med och löpande kommentera de utkast till programinitiativ som tas fram för perioden efter 2013, säger Erik Bergkvist.

– Tillsammans med erbjudandet om att NSPA gemensamt med kommissionen ska stärka forskningen om regionen gör att mötet med DG-Regio idag känns mycket positivt avslutar Bergkvist.

Inom nätverket NSPA – Northern Sparsely Populated Areas, samarbetar norra Sverige, Finland och Norge för att sprida kännedom och kunskap om regionen i EU. NSPA omfattar:

  • De fyra nordligaste länen i Sverige (Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland);
  • De sju nordligaste regionerna i Finland (Lapland, Oulu, Central Ostrobothnia, Kainuu, Norra Karelen, Norra Savo and Södra Savo);
  • De tre nordligaste fylkena i Norge (Finnmark, Troms och Nordland).

Mer information om NSPA finns på nätverkets hemsida. http://www.nspa-network.eu/

Ytterligare information

För ytterligare information angående pressmeddelandet kontakta regionråd Erik Bergkvist 070 – 618 68 55

Presskontakt Thomas Hartman, 070 – 666 4995

Skriv ut

3 februari, 2011 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer