Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Verkstad för hållbart Västerbotten

Onsdag 18 januari samlas ett hundratal personer i Lycksele till en konferens om Framtidens projekt och samverkan för en hållbar utveckling i Västerbotten

Onsdag 18 januari samlas ett hundratal personer i Lycksele till en konferens om Framtidens projekt och samverkan för en hållbar utveckling i Västerbotten. 
– Vi ska vara Nordeuropas ledande region i arbetet för en hållbar utveckling som präglas av ett kunskapsdrivet och konkurrenskraftigt näringsliv. Vi ska vara i framkant och utveckla nya projekt och samarbeten inom hållbarhetsområdet. Genom samverkan ska vi stärka regionens position, säger Erik Bergkvist (S), regionstyrelsens ordförande, Region Västerbotten. 

– Västerbotten ska vara det hållbaraste länet 2020, säger länsråd Birgitta Heijer, Länsstyrelsen. För att nå dit behöver vi inte bara strategiska dokument utan vi måste också skapa ”verkstad”. Och det gör vi bäst tillsammans med våra regionala aktörer Region Västerbotten, landstinget och givetvis alla företag, kommuner, organisationer och människor i vårt län

Länsstyrelsen, Region Västerbotten och landstinget ska tillsammans vässa det strategiska och regionala samarbetet mellan olika aktörer när det gäller hållbara utvecklingsfrågor i länet. Konferensen är en fristående del i den samverkansprocess för hållbar utveckling i Västerbottens län med miljömålen i sikte som påbörjades under 2011.

– Ett kraftfullt regionalt samarbete inom hållbarhetsområdet är en förutsättning för att vi inom landstinget ska kunna nå våra visioner om Världens bästa hälsa och bli Sveriges klimatsmartaste landstinget till år 2020, säger miljölandstingsråd Robert Winroth (MP), landstinget Västerbotten.

Nya framtidsprojekt och nya ledare

Ambitionen är att skapa nya möjligheter och konkreta idéer till framtida samverkansprojekt genom intressanta möten och tematiska diskussioner på konferensen. Vi vill utmana deltagarna att ta på sig ledartröjan och kalla till ett första möte om möjliga projekt och samarbeten när konferensen är slut.

– Vi ska vara Nordeuropas ledande region i arbetet för en hållbar utveckling som präglas av ett kunskapsdrivet och konkurrenskraftigt näringsliv. Vi ska vara i framkant och utveckla nya projekt och samarbeten inom hållbarhetsområdet. Genom samverkan ska vi stärka regionens position, säger Erik Bergkvist (S), regionstyrelsens ordförande, Region Västerbotten.

Mat och mångfald för miljön

Programmet har spännande föreläsningar som biologisk mångfald i ett förändrat klimat, framtidens hållbara företag, ett transportsystem fritt från fossila bränslen samt rent vatten – en resurs för regional utveckling och framtidens mat med mathantverket i fokus. Efter lunch blir det tre workshops där vi diskuterar hur

• vi går från vision till handling,
• vi maximerar resultat och erfarenheter från pågående projekt och
• vi tar ideerna vidare till konkreta projekt och samarbeten.

Mer information
Birgitta Heijer, länsråd, Länsstyrelsen Västerbotten, 090-10 73 01, 070-593 35 29
Eva Mikaelsson, bitr enhetschef, Länsstyrelsen Västerbotten, 090-10 73 63, 070-631 73 63
Annika Nordenstam, samordnare för miljömålsarbetet, Länsstyrelsen Västerbotten, 
090-10 73 58, 070-288 29 95
Erik Bergkvist (S), regionstyrelsens ordförande, Region Västerbotten, 070 618 68 55
Eva Fridman, strateg för miljö, energi och klimat, Region Västerbotten, 070 263 51 62
Robert Winroth (MP), miljölandstingsråd, landstinget Västerbotten, 070-182 00 08

Skriv ut

17 januari, 2012 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer