Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Viktigt EU beslut: Region Västerbotten får uppdrag att leda utvecklingen av Skandinaviens miljövänliga transporter

Projektet Botnian Green Logistic Corridor, BGLC har beviljats av EU:s Östersjöprogram.

Pressmeddelande 2011-06-09

Projektet Botnian Green Logistic Corridor, BGLC har beviljats av EU:s Östersjöprogram. Projektet är det största av de åtta projekt som bifölls med en budget på 4,8 Milj Euro (motsvarar cirka 45 miljoner kronor). Projektet har 29 parter från 5 länder (Sverige, Finland, Norge, Polen och Tyskland).

– Jag är otroligt glad idag. Det är ett viktigt genombrott i vårt internationella arbete och ett mycket gott betyg för Västerbotten att vi får det viktiga ansvaret att samordna flera länder i utvecklingen av nya miljövänliga transporter säger regionstyrelsens ordförande i Västerbotten Erik Bergkvist (S)

Projektet ska arbeta för nya intelligenta transportlösningar och effektiva logistiska kedjor som ska göra det lättare och mer exakt att både transportera gods och att resa mellan länderna i Botniska korridoren.

– Tillsammans ska vi utveckla botniska korridoren till att bli ett av norra Europas viktigaste godstransportstråk säger Erik Bergkvist som också är ordförande för CPMR:s Östersjökommission som består av regioner runt Östersjön.

EU-beslutet innebär att Region Västerbotten blir projektägare för ett mycket stort och viktigt transportprojekt med 29 partner från fem länder (Sverige, Finland, Norge, Polen och Tyskland) som syftar till att utveckla Botniska korridoren som ett grönt, transportstråk där olika transportmedel förstärker varandra till en väl fungerande helhet.

Av den totala budgeten på cirka 4,8 miljoner Euro medfinansierar Östersjöprogrammet cirka 3,2 miljoner Euro.

Förutom Region Västerbotten (lead partner) ingår bland annat Länsstyrelsen Norrbotten, Umeå kommun, Sundsvalls kommun, Region Jämtland och Norrtåg. En stor mängd associerade partners deltar också (totalt 58 st), t.ex LKAB, Boliden, Volvo m.fl.

Region Västerbotten kommer nu att leda arbetet, där det viktigaste i närtid är att se till att projektet och dess olika arbetspaket, ska komma igång så fort som möjligt. Tre rekryteringar ska också genomföras av Region Västerbotten; projektledare, kommunikatör och ekonom.

Projektet löper från nu fram till den sista juni 2014. Efter semesterperioden kommer alla partners att träffas för att sätta agendan och resurserna för genomförandet av de olika arbetspaketen i projektet.

Mårten Edberg är ansvarig infrastrukturstrateg på Region Västerbotten och kan ge mer bakgrundsinformation. Mårten nås på mobil 070 – 21686 25.

För kommentarer med anledning av detta pressmeddelande ring Erik Bergkvist (S), Ordförande Regionstyrelsen Region Västerbotten, 070 – 6186855

Bifogar info-folder på engelska och länken till programmets information:http://eu.baltic.net/8_new_Baltic_Sea_cooperation_projects.16605.html

Fakta Botniska Korridoren

Botniska korridoren är en strategiskt viktig länk i Europas godstransportsystem. Den går på såväl svensk som finsk sida och binder samman öst-västliga och nord-sydliga axlar över gränserna mellan Sverige, Finland, Norge och Ryssland. Korridoren får också en viktig betydelse för de öst-västliga transportstråken exempelvis Finland-Sundsvall-Östersund-Trondheim, Vasa- Umeå-Mo i Rana, Northern Axis (Narvik – Haparanda – Torneå – S:t Petersburg) samt söderut; Karlskrona – Gdyna och Trelleborg – Rostock.

Att utveckla nya klimatsmarta transportlösningar bidrar till flera samhällsvinster:

  • Arbetsmarknaderna fungerar betydligt effektivare.
  • Näringslivets konkurrenskraft förbättras.
  • Befintliga samhällsinvesteringar kan nyttjas effektivt.
  • Klimateffekterna blir betydligt fördelaktigare.

Region Västerbotten är den samhällsorganisation som har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Med landstinget och länets alla 15 kommuner som medlemmar och nära samarbete med andra parter inom och utanför regionen skapas utvecklingskraft för att göra regionen till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.

Pressbilder på regionstyrelsens ordförande, vice ordförande samt regiondirektör hittar du här:www.regionvasterbotten.se/pressrum/pressbilder.html

Skriv ut

10 juni, 2011 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer