Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Viktigt spårbyte mellan Boden och Bastuträsks skyndas på

Trafikverket har gjort en omprioritering vilket innebär att Stambanan genom övre Norrland får två etapper spårbytta redan till sommaren.

Trafikverket har gjort en omprioritering vilket innebär att Stambanan genom övre Norrland får två etapper spårbytta redan till sommaren.

Sträckorna som berörs av spårbytet är Storblåliden- Älvsbyn och Bastuträsk-Träskholm.

Finansiering av det dubbla spårbytet kan ske genom att Trafikverket omprioriterar i sin egen budget eller att myndigheten med tillåtelse av regeringen kan nytta anslagskrediter. Omprioriteringen hos Trafikverket är resultatet av dialog med aktörer i norra Sverige. Bland annat deltog representanter för de fem nordligaste länen, näringslivet, Norrtåg och SJ vid en träff med Trafikverkets generaldirektör i december för att föra fram vikten av att att det tidigare avbrutna spårbytet skulle återupptas och färdigställs snabbast möjligast.

Erik Bergkvist (S), regionråd vid Region Västerbotten, är nöjd med beskedet

– Att ett dubbelt spårbyte sker så snart är mycket positivt, men än mer glädjande är att Trafikverkets klassificering av banorna nu förändras till det bättre.

Bergkvist är noga med att poängtera betydelsen av ett fortsatt arbete för att spårbytet ska komma i mål:

– Nu väntar fortsatt påverkansarbete från vårt håll. Regeringen måste få upp ögonen ytterligare för att underhåll av järnvägarna i norra Sverige ska prioriteras högre.

Trafikverkets mål är att upprustningen av Stambanan genom övre Norrland ska vara klar till 2017, men kan inte lova exakt datum för färdigställandet så länge frågan om finansiering inte är löst.

För mer information:

Erik Bergkvist

070 6186855, erik.bergkvist@regionvasterbotten.se

Olle Tiderman

Teknisk chef Norrtåg AB

Skriv ut

1 april, 2016 |
Micaela Löwenhöök
Micaela Löwenhöök

Kommentarer