NYHETER 2020-11-09

Ökning av covid-19 även hos vård- och omsorgspersonal i Västerbotten

Under föregående vecka bekräftades 632 personer med covid-19 i Västerbotten. Av dessa arbetar tio på Heimdall hälsocentral i centrala Skellefteå. – Den snabba ökningen är mycket oroande, säger Stephan Stenmark, smittskyddsläkare i Region Västerbotten.

De bekräftade fallen i Västerbotten ökar kraftigt. Smittspridningen sker framförallt bland invånare mellan 19 och 59 år. Ökningen sker i hela länet men störst förändring finns i södra Lappland.

Åtta personer vårdas just nu på sjukhus i länet på grund av covid-19, fyra personer på Skellefteå lasarett, två på Lycksele lasarett och två patienter är inneliggande på Norrlands universitetssjukhus.

I samtliga av regionens tre städer pågår smittspårningar bland personal inom vård och omsorg, det rör sjukhus, hälsocentraler och kommunens boenden.

– Alla i samhället måste strikt följa alla råd och rekommendationer som ges, säger Stephan Stenmark.

Trycket på vården ökar kopplat till ökningen av antalet bekräftade fall. Det är av yttersta vikt att hjälpa till att bromsa smittan genom att stanna hemma – både när du provtagits och väntar på svar och om du bekräftats smittad – för att spara kapacitet till vården.

– Under förra veckan analyserades rekordmånga prover, drygt 10 000 stycken. För att kapaciteten ska räcka till är det viktigt att bara de med symtom eller de som har uppmanats att testa sig via en smittspårning tar prov, säger Stephan Stenmark

Smitta på Heimdall hälsocentral

Tio medarbetare på Heimdall hälsocentral i Skellefteå har bekräftats med covid-19.

– Under slutet av förra veckan och under helgen har personal testats positivt. Direkt personalen bekräftades positivt vidtogs försiktighetsåtgärder som vi utarbetat med Vårdhygien Västerbotten, säger Camilla Andersson, titel.

Heimdall hälsocentral avbokar patienter som är bokade under måndag och tisdag i första hand och alla anställda på hälsocentralen provtas ytterligare en gång.

– Vi testade även hela personalstyrkan under förra veckan, fortsätter Camilla Andersson.

Ledningen inom närsjukvårdsområde Skellefteå har haft en nära dialog med Vårdhygien Västerbotten och regionens smittskyddsenhet för att säkra patientsäkerheten.

– Just nu ringer vi alla patienter som är bokade och går att skjuta på, vi erbjuder just nu bara akut verksamhet och provtagning. Även vaccinationerna är inställda under början av veckan, vi kan inte riskera att riskgrupper kommer till Heimdall just nu, berättar Camilla Andersson.

Samtliga Skelleftebor som har en tid bokad på Heimdall som påverkas av detta kommer bli personligen kontaktade.

Tillbaka till nyhetslistan