Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

​Region Västerbotten gör ett positivt resultat 2014

Region Västerbotten uppvisar ett överskott på 131 000 kronor i årsbokslutet för 2014, vilket presenterades vid förbundsfullmäktige 26 mars i Skellefteå. Förbundsstyrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2014.

Region Västerbotten uppvisar ett överskott på 131 000 kronor i årsbokslutet för 2014, vilket presenterades vid förbundsfullmäktige 26 mars i Skellefteå. Förbundsstyrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2014.

– Vi har kommit en bit på väg att förbättra och förfina måluppfyllelsen i årsredovisningen och hoppas på att bli ännu nöjdare när vi utvärderar 2015 års verksamhet. En ny regionplan har tagits med nya fasta mål, inriktningsmålen korrensponderar väl med den regionala utvecklingsstrategin som sträcker sig fram till 2020, säger Anna Pettersson, regiondirektör, Region Västerbotten.

Under 2014 omsatte Region Västerbotten, exklusive konsoliderade bolag, 323 miljoner kronor varav basverksamhet 250 mkr och projektverksamhet 73 mkr. Inklusive de hel- och delägda bolag uppgick omsättningen till 1 043 mkr. De största kostnaderna i den totala verksamheten avser personal, externa bidrag och ägaranslag.

Resultatet för Region Västerbotten blev 131 000 kr, i resultatet ingår bland annat en utdelning från AC-Net Externservice AB, en återbetalning av AFA-medel samt lägre kostnader än budgeterat för den politiska organisationen. Negativa budgetavvikelser handlar framförallt om projektunderskott på 2,8 miljoner kronor. Underskotten beror på otydligheter i projektens finansiering, samt på icke godkända kostnader. En åtgärdsplan är vidtagen för att undvika framtida projektunderskott, exempelvis utökad kvalitetssäkring och riskanalys innan projektstart samt skärpta uppföljningsrutiner.

Pensionsskulden har under 2014 ökat med 427 000 kronor inklusive löneskatt, till 25,2 mkr. Årets pensionsavsättning uppgår till 383 000 kronor. Pensionsskulden kommer att fortsätta att öka under kommande år och ytterligare avsättningar kommer därmed sannolikt att behövas.

Förbundsfullmäktige beviljade förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för år 2014.

För mer information: 

Anna Pettersson, regiondirektör, Region Västerbotten, anna.petterssson@regionvasterbotten.se, 070-397 68 84

Lena Nordling, ekonomiansvarig, Region Västerbotten, lena.nordling@regionvasterbotten.se, 070-588 37 05

Presskontakt: Ingela Hjulfors Berg, kommunikatör, Region Västerbotten, ingela.hjulforsberg@regionvasterbotten.se, 070 231 93 22

Skriv ut

27 mars, 2015 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer