Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

​Västerbottenspolitiker lär sig av Skottland om påverkan och effekterna av Brexit

12-15 september åker 40 politiker och tjänstemän från Västerbotten till Edinburgh i Skottland. Syftet med resan är att bland annat öka kunskapen om Skottlands påverkansarbete gentemot både den nationella och internationella nivån.

Representanter för Scottish Centre for Telehealth and Telecare and The Digital Health & Care Institute for Scotland kommer att presentera sina initiativ för att digitalisera den skotska hälso- och sjukvården. Highlands and Islands Enterprise kommer att redovisa sitt arbete för att stödja näringsliv och sociala initiativ, med speciellt fokus på glest befolkade områden.

En annat mål med resan är det påverkansarbete gentemot nationella och internationella nivån skottarna bedriver och är duktiga på. Representanter för LGiU (Local Government Information Unit), en ledande tankesmedja inriktad på lokalt självstyrelse och relationerna mellan den lokala och regionala nivån kommer att dela med sig av sina erfarenheter. Tillsammans med Donna MacKinnon, direktoratet för Local Government and Communities vid Scottish Government, kommer de västerbottniska representanterna bland annat att diskutera Skottlands Open Government och Community Empowerment Act and Local Democracy reformer.

– Västerbotten samlar regionala och kommunala företrädare för att gemensamt lära oss mer om hur en annan region i EU arbetar med sitt påverkansarbete och hur en annan region nu kommer påverkas av EU-utträdet. Dessa insikter ska vi använda för Västerbottens bästa nu när den nya regionbildningen i Västerbotten sker 2019, säger Erik Bergkvist (S), regionråd vid Region Västerbotten.

Regionresan är ett tillfälle då regionala beslutsfattare tillsammans reser utanför Västerbottens gränser för att förkovra sig i regionala utvecklingsfrågor. Regionresan är också ett tillfälle då vi samlar politiker och tjänstemän från hela regionen för att bygga starkare relationer sinsemellan och skapa bättre förutsättningar för långsiktig regional samverkan.

Bakgrund

Under våren 2014 besökte Kommunförbundet Skåne Västerbotten med en delegation bestående av politiker och ledande tjänstemän. Vid tillfället bjöds Region Västerbotten med regional delegation in att besöka Skåne på en motsvarande studieresa den 19-21 maj 2015. 2016 gick regionresan till Västra Götaland.

För mer information

Erik Bergkvist (S) Regionråd vid Region Västerbotten

070- 618 68 55, erik.bergkvist@regionvasterbotten.se

Presskontakt

Olivia Collin Kommunikatör vid Region Västerbotten

073-514 50 66, olivia.collin@regionvasterbotten.se

Skriv ut

7 september, 2017 | Olivia Collin

Kommentarer