Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Fem månader i dynamisk och spännande organisation

–Efter några månader vid Region Västerbotten ser jag tydligt att vi arbetar i en dynamisk och spännande region.

Efter några månader vid Region Västerbotten ser jag tydligt att vi arbetar i en mycket dynamisk och spännande region med mycket goda förutsättningar till fortsatt god utveckling och en del utmaningar som vi tillsammans ska arbeta för att lösa.

Tack vare Region Västerbottens kompetenta och engagerade medarbetare får jag månad för månad allt bättre inblick i verksamheten och de utvecklingsområden som vi har att arbeta med. Dialogen med våra medlemmar är helt avgörande för att vi som regionförbund kunna göra ett riktigt bra arbete.

Inspirerande samverkan
Jag hade förmånen att möta många av regionens kommunchefer vid den kommunchefsträff som Region Västerbotten arrangerade i slutet av september. Vilken inspirerande dag, det finns så många utvecklingsområden och utmaningar som är gemensamma för oss och det finns erfarenheter som vi kan dela med oss till varandra av. Jag ser fram emot att bidra till att vidareutveckla våra samarbetsformer och hoppas att det ska kunna vara till nytta för alla medlemmar.

Utvecklings- och tillväxtfrågor
Den närmaste tiden försöker jag lära mig så mycket som möjligt om hela länet. Det är oerhört viktigt för mig att ha god kunskap om hela regionens förutsättningar i det fortsatta arbetet med utvecklings- och tillväxtfrågor. Jag ser särskilt fram emot att lära mig mer om förutsättningarna i de delar av regionen som jag än så länge inte tillbringat så mycket tid i.

Strategi för styrka och kraft åt utvecklingsarbete
Under hösten har Region Västerbotten startat arbetet med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi för Västerbotten. Det innebär att vi har ett stort visionsarbete framför oss. Vi bjuder in samtalspartners brett från hela länet i arbetet. Målet är att ta fram ett styrdokument som vi alla kan enas kring i vårt fortsatta utvecklingsarbete för Västerbottens län. Det ska ge styrka och kraft åt det fortsatta utvecklingsarbetet i länet.
Region Västerbotten leder utvecklingsarbetet tillsammans med åtta arbetsgrupper med deltagare från näringsliv, civila samhället, kommuner, landsting och akademi. Ett styrdokument ska tas fram för hur de regionala tillväxtanslagen ska hanteras och utvecklas och presenteras för förbundsfullmäktige i november 2013. Strategin följer Europa 2020 kvantifierade åtta mål – Sysselsättning, Forskning och Utveckling (FoU), Klimat och Energi, Utbildning samt Fattigdom och social utestängning.

I oktober går startskottet för ett värdegrundsarbete inom Region Västerbotten. I en så bred, diversifierad och samtidigt sammansatt verksamhet som vår behöver vi var och en något gemensamt som vi kan relatera till för att på ett bra sätt kunna lösa våra enskilda uppdrag. Då kan vi också bättre bidra till helheten.

Vi agerar inom många olika fokusområden, vare sig det handlar om regional utvecklingsplanering, näringsliv och innovationer, turism, energi, miljö och klimat, FoU, Socialpsykiatriskt kunskapscentrum, film, Mediacenter, Infomix, länsbibliotek, kompetensförsörjning och utbildning, vård och omsorg, finansiering och projektstöd, transportinfrastruktur, administration och ekonomi, kommunikation, kommunikationer och kollektivtrafik, IT-infrastruktur och tillämpningar, förnyelse och samhällsservice, internationellt engagemang och EU-arbete eller regional kulturutveckling. Tillsammans ska vi definiera vilka utmaningar vi har att hantera, vilken kompetens som är vår unika kompetens och hur vi ska uppfylla den överenskommelse vi har med våra medlemmar, uppdragsgivare och intressenter. Syftet är att vi ska förbättra vårt arbetssätt och hitta fler synergier i vårt sätt att arbeta.

Skriv ut
12 oktober, 2012 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer