Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Andelen avhopp från kommunfullmäktige 2006-2010 – störst i Lycksele och lägst i Vännäs

Av dem som valdes in i kommunfullmäktige år 2006 lämnade 17 procent sitt uppdrag i förtid.

Av dem som valdes in i kommunfullmäktige år 2006 lämnade 17 procent sitt uppdrag i förtid. Kvinnor och unga hoppade av i högre grad. Dessa grupper är också underrepresenterade redan vid mandatperiodens början. Detta visar siffror från Statistiska Centralbyrån (SCB) som publiceras den 3 november.

Den största andelen avhopp under perioden 2006-2010 bland kommunfullmäktigen i Västerbottens län finns i Lycksele kommun där 24 procent av dem som valdes in i kommunfullmäktige 2006 hade lämnat sitt uppdrag i förtid. Lägst andel avhopp enligt SCB:s statistik uppvisar Vännäs kommun där 9 procent lämnade sina uppdrag i förtid.

I sju av länets kommuner är andelen kvinnor överrepresenterade bland dem som slutar sina uppdrag i förtid. Av de tre politiker som slutade i förtid i Vännäs kommunfullmäktige, var samtliga kvinnor. I Nordmalings kommun återfinns den lägsta andelen kvinnor som slutar i förtid. Endast 1 av 7 avhopp från kommunfullmäktige var kvinna.

Från Umeå kommuns fullmäktige slutade störst andel unga sett till länet som helhet. 44 procent av de som lämnade kommunfullmäktige i Umeå var i åldrarna 18-29 år. Samtidigt var andelen ledamöterna i Umeås kommunfullmäktige störst i länet med sina 17 procent. Lägst andel unga ledamöter återfanns i Vindelns kommun där ingen av ledamöterna var i åldrarna 18-29 år enligt statistiken från SCB.

Skriv ut

3 november, 2011 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer