Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Ansvarsfull hantering av sociala medier

– Region Västerbotten är en myndighet som offensivt satsar på att vara synliga i sociala medier och vill förmedla dels det som händer inom verksamheten, men även lyfta händelser och exempelvis näringsverksamheter som kan bidra till Västerbottens tillväxt menar Thomas Hartman.

Kristdemokraternas gruppledare i Skellefteå Maria Wiksten menar att som myndighet borde Region Västerbotten inte recensera alkoholhaltiga drycker.

Kristdemokraternas gruppledare i Skellefteå Maria Wiksten reagerar på Region Västerbottens agerande i sociala medier. Hon framför synpunkter i en interpellation ställd till Region Västerbottens fullmäktigesammanträde den 28 november. Maria Wiksten menar att som myndighet borde Region Västerbotten inte recensera alkoholhaltiga drycker.

Thomas Hartman, kommunikationschef för Region Västerbotten säger att det är viktigt för Region Västerbotten att lyfta näringsliv och företagande från norra Sverige. Det arbetet kommer att fortsätta även om formerna alltid ses över.

Det twitterinlägg som Maria Wiksten hänvisar till handlar om en förmedling av information från Kulturhuvudstad 2012 som berättade om att det till 2014 kommer produceras två nya ölsorter lokalt i Umeå.

– Region Västerbotten är en myndighet som offensivt satsar på att vara synliga i sociala medier och vill förmedla dels det som händer inom verksamheten, men även lyfta händelser och exempelvis näringsverksamheter som kan bidra till Västerbottens tillväxt menar Thomas Hartman.

– Vid det nämnda tillfället gjordes bedömningen att två nya ölsorter till 2014 skulle kunna vara ett tillväxtbidrag.

– Om Maria Wiksten uppfattar det aktuella Twitterinlägget som stötande är det självfallet beklagligt. Vi för en ständig diskussion kring hur vi ska förhålla oss till olika näringsverksamheter. Kanske är inte den bästa lösningen inte att undvika vissa näringar, utan istället utveckla hur vi uttrycker oss och skapa medvetenhet om dess effekter, säger Thomas Hartman.

Region Västerbotten har ett pågående arbete med en kommunikationspolicy som omfattar sociala medier i anslutning till ett värdegrunds- och varumärkesarbete. Fram till dess följer Region Västerbotten SKL:s rekommendationer.

– Det jag nu håller på att kontrollera är varför det aktuella inlägget raderades säger Thomas Hartman.

– Det är i så fall ett rent olycksfall i arbetet. Vi står för öppenhet och transparens i vårt kommunikationsarbete. Det är också därför vi väljer att vara aktiva i sociala medier.

För mer information:
Thomas Hartman, kommunikationschef, Region Västerbotten, 070 666 49 95

Skriv ut
7 november, 2012 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer