Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Arbetet med en ny regional utvecklingsstrategi är igång

Under hösten inleds det breda dialogarbetet för att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi (RUS) som ska vara det ledande dokumentet för utvecklingsarbete i Västerbotten från 2020 och framåt.

Västerbottens aktuella RUS sträcker sig till och med 2020. Strategin togs fram under 2012-2013. Nu pågår arbetet med att ta fram en ny RUS för perioden 2020-2040.

Arbetet leds av Jonas Lundström, chef vid enheten för näringsliv och samhällsbyggnad vid Region Västerbotten:

– RUS:en är det vägledande dokumentet för hela det regionala utvecklingsarbetet. Den sätter fokus och prioriteringar för hur Västerbotten ska utvecklas i framtiden.

Region Västerbotten har ansvaret att leda arbetet att ta fram en RUS. Att ta fram, samordna genomförande och uppföljning av en Regional utvecklingsstrategi åligger alla aktörer med regionalt utvecklingsansvar, enligt förordningen (2017:582) om regionalt tillväxtarbete. En arbetsgrupp från Region Västerbotten samordnar arbetet genom att planera för och genomföra analyser, dialoginsatser, kommunikationsinsatser, dokumentframställning och politisk förankring.

En tvåårig process med bred förankring

Under våren har planerings- och analysarbetet pågått internt vid Region Västerbotten. Under hösten genomförs dialogträffar med ett stort antal aktörer inom och utanför länet, bland annat med kommuner, landsting/region, näringsliv, civilsamhälle och myndigheter.

Under 2019 processas alla inspel och beslut om en ny regional utvecklingsstrategi tas av regionfullmäktige under våren 2020.

– Processens absolut viktigaste moment är dialogfasen där vi samlar in åsikter från andra aktörer, säger Jonas Lundström. Dokumentet ska vara hela Västerbottens strategi, där alla delar av samhället ska kunna känna igen sig och se RUS:en som sin kompass för utvecklingsarbete. Att ha samsyn regionalt är viktigt.

En RUS omfattar bland annat sakområden som innovation, företagande, hälsa, välfärd, transporter, kompetensförsörjning och digitalisering.

Läs mer på www.regionvasterbotten.se/rus.

För mer information:

Jonas Lundström

070-549 33 38, jonas.lundstrom@regionvasterbotten.se

Niklas Gandal

Utvecklingsplanerare

070 625 57 37, niklas.gandal@regionvasterbotten.se

Skriv ut

29 juni, 2018 |
Micaela Löwenhöök
Micaela Löwenhöök

Kommentarer